„Dobro, které dnes vykonáme, bude zítra zapomenuto. Přesto konejte dobro!“

Originál

The good you do today will be forgotten tomorrow. Do good anyway!

Poslední aktualizace 6. května 2020. Historie
Témata
dobrá
Matka Tereza foto
Matka Tereza61
římsko-katolická jeptiška 1910 - 1997

Podobné citáty

Immanuel Kant foto
Hannah Arendt foto
Helen Keller foto
Ladislav Mňačko foto
William Blake foto
Giovanni Bosco foto
Mohamed foto
Josef Bohumil Souček foto
George Bernard Shaw foto
William Shakespeare foto
Stefan Wyszyński foto

„Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň dobro tak, jak chceš, aby ho druzí činili tobě. Nepřemýšlej o tom, co má někdo udělat pro tebe, ale o tom, co máš ty udělat pro někoho.“

—  Stefan Wyszyński polský cardiinal 1901 - 1981

Zdroj: časopis Milujte se! XII. ročník č.47/2018, online http://www.milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2017-41.pdf

Charles Dickens foto
George Patton foto
Maxmilián Kolbe foto
Anne Frank foto
Vincent Van Gogh foto

Související témata