Marcus Aurelius citáty

Marcus Aurelius foto

75   1131

Marcus Aurelius

Datum narození: 26. duben 121
Datum úmrtí: 17. březen 180
Další jména: Antonius Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv. adoptivním císařům. Patřil rovněž mezi význačné představitele pozdní fáze vývoje filozofie stoicismu, kvůli čemuž bývá nazýván „filozof na trůně“. Navzdory jeho vysoké mravní integritě a výjimečným osobním schopnostem skončilo za jeho vlády dlouhotrvající období míru a prosperity římské říše, jejíž stabilita byla stále více nahlodávána jak zahraničními hrozbami, tak vnitřními problémy.

Citáty Marcus Aurelius


„Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.“

„Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme.“


„Žádné dílo nekonej nazdařbůh a nejinak než podle zásad dokonalého umění.“

„Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“

„Minulost není pro mne ničím, budoucnost se mne ještě nedotýká.“

„Stůj sám zpříma, nikoli vzpřimován!“

„Pamatuj, že nikdo neztrácí žádný jiný život než ten, který teď žije, ani nežije žádný jiný život než ten, který nyní ztrácí.“

„Začátky všech věcí jsou malé.“


„Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.“

„Přijímej vše, co přichází, i to, co je nepříjemné, neboť vše je součástí zdraví, vesmíru a božího bohatství.“

„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“

„Každý má sice sebe sama raději než všechny ostatní, ale svého mínění o sobě si váží méně než mínění ostatních lidí.“


„Co se děje ve shodě s přírodou, není zlo.“

„Co ti stojí v cestě, to je její součástí.“

„Čas je cosi jako řeka událostí a dravý proud. Neboť sotvaže se co objeví, už to uchvátí a už přináší něco jiného, co také odnese.“

„Bolest je živá představa o bolesti. Donuťte vůli, abyste změnili tu představu, odvrhněte ji, přestaňte si stěžovat a bolest zmizí.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .