„Jediná stvoření, které jsou natolik vyvinuté, aby vyjádřili čistou lásku, jsou psi a kojenci.“

Originál

The only creatures that are evolved enough to convey pure love are dogs and infants.

Johnny Depp foto
Johnny Depp10
americký herec, filmový producent a hudebník 1963

Podobné citáty

Tomáš Štítný ze Štítného foto

„Více skrze to jsme nazváni rozumné stvoření, že k velikému a čistému rozumu přijíti můžeme, než skrze to, že již rozum máme.“

—  Tomáš Štítný ze Štítného český šlechtic, reformátor a kazatel 1333 - 1401

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 14, česky]

Jaggi Vasudev foto
Citát „Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe.“
Josh Billings foto
Anthony de Mello foto
Anne Brontë foto

„Pokud budeme brát Bibli vážně, ale ne doslova, můžeme přijmout ústřední biblickou zprávu bez přijetí jasnozřivé kosmologie, v níž byla vyjádřena, jako je například třívrstvý vesmír s nebem nad a peklem pod, nebo sedm dní v příběhu o stvoření..“

—  Ian Graeme Barbour americký fyzik a teolog 1923 - 2013

Originál: (English) If we take the Bible seriously but not literally, we can accept the central biblical message without accepting the prescientific cosmology in which it was expressed, such as the three-layer universe with heaven above and hell below, or the seven days of the creation story.

František z Assisi foto

„Veškerá stvoření jsou děti jediného Otce a tudíž bratři člověka.“

—  František z Assisi katolický světec a zakladatel františkánského řádu 1182 - 1226

Nikki Sixx foto
Leo Buscaglia foto
Paulo Coelho foto
Anne Golon foto

„"jste jako stvořená pro lásku, madame…"“

—  Anne Golon francouzská spisovatelka 1921 - 2017

Joffrey de Peyrac

Karl Ludwig Borne foto
Stephen King foto
Teal Swan foto
Jean Dutourd foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Charlie Chaplin foto
Jean Dutourd foto
František Xavérsky foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“