František z Assisi citáty

 František z Assisi foto

15   230

František z Assisi

Datum narození: 26. září 1182
Datum úmrtí: 3. říjen 1226
Další jména: San Francesco d'Assisi, Sv. František z Assisi

Svatý František z Assisi, zvaný někdy též sv. František Serafinský, byl mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik.

Citáty František z Assisi


„Lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si jen s sebou mzdu za lásku a almužny, které dali.“

„Láska není milování.“


„Nechť jsme oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.“

„Když hlásáte pokoj, dbejte hlavně na to, abyste ho měli ve svém srdci.“

„Srdce jediného člověka je tak veselé, že je s to obsáhnout bolest všech lidí.“

„Bože, dej, ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám.“

„Dávat znamená dostávat.“

„Bůh si přeje, abychom trpícím zvířatům spěchali na pomoc, pakliže ji potřebují. Každá bytost v ohrožení má stejné právo na ochranu.“


„I jeden sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy.“

„Kdo pracuje rukama, je dělník. Kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník. Kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem, je umělec.“

„Tím, že odpouštíme, je i nám odpuštěno.“

„Veškerá stvoření jsou děti jediného Otce a tudíž bratři člověka.“


„Jen sluneční paprsek stačí prosvětlit mnoho temna.“

„Láska nikdy nezahálí, spokojenost často.“

„Srdce má své sídlo v člověku vedle duše, s níž po celý život neudržuje dobré sousedské vztahy.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .