František z Assisi citáty

 František z Assisi foto

15   230

František z Assisi

Datum narození: 24. červen 1182
Datum úmrtí: 3. říjen 1226
Další jména: Sv. František z Assisi, San Francesco d'Assisi

Svatý František z Assisi, zvaný někdy též sv. František Serafinský, byl mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik.


„Lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si jen s sebou mzdu za lásku a almužny, které dali.“

„Láska není milování.“


„Nechť jsme oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.“

„Když hlásáte pokoj, dbejte hlavně na to, abyste ho měli ve svém srdci.“

„Srdce jediného člověka je tak veselé, že je s to obsáhnout bolest všech lidí.“

„Bože, dej, ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám.“

„Dávat znamená dostávat.“

„Bůh si přeje, abychom trpícím zvířatům spěchali na pomoc, pakliže ji potřebují. Každá bytost v ohrožení má stejné právo na ochranu.“


„I jeden sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy.“

„Kdo pracuje rukama, je dělník. Kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník. Kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem, je umělec.“

„Tím, že odpouštíme, je i nám odpuštěno.“

„Veškerá stvoření jsou děti jediného Otce a tudíž bratři člověka.“


„Jen sluneční paprsek stačí prosvětlit mnoho temna.“

„Láska nikdy nezahálí, spokojenost často.“

„Srdce má své sídlo v člověku vedle duše, s níž po celý život neudržuje dobré sousedské vztahy.“

„Lord, make me an instrument of thy peace.
Where there is hatred, let me sow love,
Where there is injury, pardon;
Where there is doubt, faith;
Where there is despair, hope;
Where there is darkness, light;
And where there is sadness, joy.

O Divine Master, grant that I may not so much seek
to be consoled as to console,
to be understood as to understand,
to be loved, as to love.

For it is in giving that we receive,
It is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to eternal life.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .