„Konflikt je příležitostí, jak se vyjádřit o sobě a o svých hodnotách a přesvědčeních a touhách. Konflikt je perfektní živnou půdou pro autenticitu. Pokaždé, když vznikne konflikt, můžeme ho vidět jako poplašný zvonek, který nám říká… Zde je příležitost opravdu poznat sebe.“

—  Teal Swan, instagram
Původní znění

Conflict is an opportunity to become clear about yourself and your values and beliefs and desires. Conflict is the perfect breeding ground for authenticity. Every time a conflict arises, we can see it as an alarm bell that tells us… Here is an opportunity to really know yourself.

Teal Swan foto
Teal Swan44
americká duchovní učitelka 1984
Reklama

Podobné citáty

Kjell A Nördström foto
Dave Brubeck foto

„Jazz je prostředkem, jak vyjádřit lidské konflikty a sny řečí citů, řečí, které lidé rozumějí.“

—  Dave Brubeck americký jazzový pianista a skladatel 1920 - 2012
Source: [Kalendárium, ceskatelevize.cz, 2011-04-04, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/3153-vyhledavani/?searchType=date&kMonth=07&kDay=4]

Reklama
Michel Houellebecq foto

„Sexualita je výhradně zdrojem konfliktů, vraždění a utrpení.“

—  Michel Houellebecq francouzský spisoavtel 1956
Source: [Šotolová, Jovanka, Houellebecq, Michel: La carte et le territoire 3 (in HN), iliteratura.cz, 2010-12-06, 2011-02-13, http://www.iliteratura.cz/Clanek/27495/houellebecq-michel-la-carte-et-le-territoire-3-in-hn]

Ralph Smart foto
Cyril Northcote Parkinson foto
Mark Hume McCormack foto

„Konflikty se šéfem bývají jen velice zřídka rozhodovány spravedlivě.“

—  Mark Hume McCormack americký právník, podnikatel a sportovní prostředek 1930 - 2003

Richard Brabec foto
Reinhold Niebuhr foto

„Sociální konflikt bude nevyhnutelně provázet lidstvo celou jeho existencí, možná až do jeho úplného zániku.“

—  Reinhold Niebuhr americký bohoslovec 1892 - 1971
Source: [Albrightová, Madeleine, 2006, Mocní a všemohoucí, Práh, 1, 288, 80-7252-151-9]

Amos Oz foto

„Konflikt se začíná a končí v srdcích a myslích lidí, ne na kopcích.“

—  Amos Oz izraelský spisovatel, prozaik, novinář a intelektuální 1939

Sarah Bernhardt foto
Thurston Moore foto
John Landis Mason foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“