„Slunce svítí, nebe je modré
Je to krásné a ty tak též.“

Originál

The sun is up, the sky is blue It's beautiful, and so are you

Zdroj: Beatles Lyrics

Upravil Jakub86, Eszter Kissová, Klara69. Poslední aktualizace 24. března 2021. Historie
Témata
slunce
John Lennon foto
John Lennon99
britský hudebník 1940 - 1980

Podobné citáty

Jerome David Salinger foto
Carlo Dossi foto

„Falešný přítel je jako stín, provází nás, jen dokud svítí slunce.“

—  Carlo Dossi italský spisovatel, politik a diplomat 1849 - 1910

Zdroj: Kalendář Dar přátelství 2008, Doron

William Shakespeare foto
Katherine Langrish foto
Citát „Někteří přátelé jsou jako stín. Jsou tu jen, když nad vámi svítí slunce.“
Michael Jackson foto
Sonny Liston foto
Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto
Glen Hansard foto
Michael Jackson foto
Mark Twain foto

„Bankéř je člověk, který vám zapůjčí deštník, když svítí slunko, a chce jej zpátky, když začne pršet.“

—  Mark Twain americký spisovatel 1835 - 1910

Originál: A banker is a fellow who lends you his umbrella when the sun is shining, but wants it back the minute it begins to rain.

Richard Sibbes foto

„Neměř Boží lásku a přízeň podle svých pocitů. Slunce svítí v nejtemnějším dni stejně jako v tom nejjasnějším. Rozdíl není ve slunci, ale v mracích, které brání manifestaci jeho světla.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635

Originál: (en) Measure not God's love and favour by your own feeling. The sun shines as clearly in the darkest day as it does in the brightest. The difference is not in the sun, but in some clouds which hinder the manifestation of the light thereof.
Zdroj: The Golden Treasury of Puritan Quotations, s. 89.

Christopher Paolini foto
Michail Michajlovič Prišvin foto

Související témata