John Fitzgerald Kennedy citáty

John Fitzgerald Kennedy foto

35   606

John Fitzgerald Kennedy

Datum narození: 29. květen 1917
Datum úmrtí: 22. listopad 1963
Další jména: John F. Kennedy

John Fitzgerald Kennedy, neformálně označovaný jako Jack Kennedy či JFK, byl 35. prezident USA.

Citáty John Fitzgerald Kennedy


„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“

„Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.“


„Každá politická strana se nalézá ve vážném nebezpečí, když ve snaze udržet jednotu, pořádek a úspěch, pokaždé začne potlačovat nové myšlení, nezávislé chování a rebelující část členstva. Politická strana se udrží na špici pouze vnitřním růstem. Potlačování nových proudů uvnitř strany znamená úpadek a politickou sebevraždu.“

„Vítězství má mnoho otců, ale porážka je sirotek.“

„Prohrané volby neznamenají pouze porážku kandidujícího senátora. Může to mít i nedozírné následky pro rodinu kandidáta, jejíž životní úroveň a jistota přímo závisí na jeho schopnostech umět vyhrávat.“

„Změna je pravidlo života. Ti, kteří se dívají pouze na minulost a přítomnost, s jistotou minou budoucnost.“

„Náš 'národní charakter' je rozhodujícím stimulem, zda-li budou naši vůdci odvážní nebo zbabělci, zda-li naše politika bude dobrá a nebo špatná.“

„Rozhodli jsme se letět na Měsíc… Chceme letět na Měsíc a dokázat ještě víc. Ne proto, že je to snadné, ale právě proto, že je to obtížné.“


„Neptejte se, co vlast může udělat pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro vlast.“

„Organizace, která myslí pouze v dimenzích od jedněch voleb ke druhým a kde automaticky generace otců vystřídají synové, není žádnou politickou stranou, nýbrž čínským klanem. Není tělesem, které je vedeno myšlením a svědomím občanské kontinuity, nýbrž se jedná o indiánskou tlupu, spoutanou pokrevními svazky a vlastními předsudky.“

„Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditelnou realitou. Potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly.“

„Adolf Hitler měl to, z čeho se skládají legendy.“


„Národ, který si již není vědom občanské odvahy svých předků, kteří se v minulosti osvědčili, nedisponuje žádným vlastním sebevědomím. Prostě zapomněl sám sebe.“

„Společným úsilím naší planetu zachráníme nebo společným úsilím zahyneme v plamenech jejího ohně, ale zachránit jí můžeme a zachránit jí musíme. Tím si zasloužíme věčný dík lidstva a, jako nositelé pochodně míru, věčné požehnání Boha.“

„Všichni svobodní lidé, všude kde žijí, jsou občany Berlína. A proto i já, jako svobodný člověk jsem hrdý, že můžu říct: Ich bin ein Berliner. Jsem také Berlíňan“

„Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .