John Fitzgerald Kennedy citáty

John Fitzgerald Kennedy foto

35   619

John Fitzgerald Kennedy

Datum narození: 29. květen 1917
Datum úmrtí: 22. listopad 1963

John Fitzgerald Kennedy, neformálně označovaný jako Jack Kennedy či JFK, byl 35. prezident USA.


„Ptám se sám sebe, co tím Nixon myslel, když šermoval Chruščovovi s prstem pod nosem a říkal: „Vím, že máte náskok v budování raketové techniky, ale my jsme dále ve výrobě barevných televizorů.“ Musím vám sdělit, že se budu raději dívat na černobílou televizi s žádoucím náskokem raketové techniky pro USA.“ Pittsburgh, Pennsylvania, 10. října 1960

„Nerozum a demagogie jsou objekty, na které se člověk spolehnout nemůže. Mnozí vedoucí politikové jsou společensky bezvýznamní, charakterově podlí a pro svůj úřad naprosto nepřipravení. Někteří z nich jsou pouze levní demagogové, jiní zbohatlíci, kteří svůj politický mandát prostě koupili. Je dost i těch, kteří se řídí pouze nízkými stranicko-politickými předsudky a jinak nevědí zhola nic.“


„Organizace, která myslí pouze v dimenzích od jedněch voleb ke druhým a kde automaticky generace otců vystřídají synové, není žádnou politickou stranou, nýbrž čínským klanem. Není tělesem, které je vedeno myšlením a svědomím občanské kontinuity, nýbrž se jedná o indiánskou tlupu, spoutanou pokrevními svazky a vlastními předsudky.“

„Prohrané volby neznamenají pouze porážku kandidujícího senátora. Může to mít i nedozírné následky pro rodinu kandidáta, jejíž životní úroveň a jistota přímo závisí na jeho schopnostech umět vyhrávat.“

„Přizpůsobivost je žalářníkem svobody a nepřítelem růstu.“

„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“

„Rozhodli jsme se letět na Měsíc… Chceme letět na Měsíc a dokázat ještě víc. Ne proto, že je to snadné, ale právě proto, že je to obtížné.“

„Změna je pravidlo života. Ti, kteří se dívají pouze na minulost a přítomnost, s jistotou minou budoucnost.“


„Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.“

„Vítězství má mnoho otců, ale porážka je sirotek.“

„Vítězství má tisíc otců, ale porážka je jen pouhý sirotek.“

„Každá politická strana se nalézá ve vážném nebezpečí, když ve snaze udržet jednotu, pořádek a úspěch, pokaždé začne potlačovat nové myšlení, nezávislé chování a rebelující část členstva. Politická strana se udrží na špici pouze vnitřním růstem. Potlačování nových proudů uvnitř strany znamená úpadek a politickou sebevraždu.“


„Náš 'národní charakter' je rozhodujícím stimulem, zda-li budou naši vůdci odvážní nebo zbabělci, zda-li naše politika bude dobrá a nebo špatná.“

„Neptejte se, co vlast může udělat pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro vlast.“

„Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditelnou realitou. Potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly.“

„Adolf Hitler měl to, z čeho se skládají legendy.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .