„Kde je med, tam jsou včely.“

Poslední aktualizace 29. ledna 2021. Historie
Témata
včela, med

Podobné citáty

Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto
Michele Morgan foto
Joseph Joubert foto
Miguel de Cervantes foto
Seneca foto

„Včely máme napodobovat.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Marcus Aurelius foto
Jan Blahoslav foto

„Matka, kteráž spravuje včely, nemá žahadla jako jiné včely. Tak správcové býti mají, lítostiví, dobrotiví, nemají žahadla míti.“

—  Jan Blahoslav český lingvista, náboženský spisovatel, protestantský duchovní a vědecký spisovatel 1523 - 1571

Pochodně zažžená
Zdroj: Na každý den 1976. Kalich Praha 1975, s.114

Valeriu Butulescu foto
Friedrich Schiller foto

„V píli tě může poučovat včela.“

—  Friedrich Schiller německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

[(de) Im Fleiß kann dich die Biene meistern.]
(báseň Die Künstler)
Zdroj: [Lautenbach, Ernst, Lexikon Schiller-Zitate: aus Werk und Leben, IUDICIUM Verlag, 2003, německy]

Valeriu Butulescu foto
Anatole France foto
Carmen Sylva foto

„Aforismus je jako včela, obtížená zlatem a vyzbrojená žihadlem.“

—  Carmen Sylva rumunská spisovatelka 1843 - 1916

Originál: (de) Der Aphorismus ist wie eine Biene, mit Gold beladen und mit einem Stachel versehen.
Zdroj: [Spicker, Friedemann, 1997, Der Aphorismus: Begriff und Gattung von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis 1912, Walter de Gruyter, 246, němčina]

Valeriu Butulescu foto
Aristoteles foto

„Na rozdíl od včel jsou lidé tvorové spíše političtí než společenští.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Basileios Veliký foto

Související témata