„Hodně lidí by rádo změnilo své koně, ale neuvědomují si, že na to by museli změnit sami sebe. A to je při jejich výchově to nejdůležitější a nejtěžší…. Protože jak můžeme chtít kontrolovat druhé, když to nedokážeme ani sami se sebou :) ty koně chceme změnit právě proto, že jsme byť nevědomky, vlastním chováním a naší výchovou zapříčinili nežádoucí chování… Takže logicky se my musíme začít chovat jinak, aby jsme to napravili…. Jak já říkám, vychovávat koně je vlastně nepřetržitá práce na nás samotných.. a pak také časté opakování a důslednost a pozorování chování koně, na základě kterého pak můžeme individuálně jednat..“

Podobné citáty

Terry Pratchett foto
Alexandr I. Pavlovič foto

„Nechám ho sedět v Moskvě, dokud nesežere vlastního koně.“

—  Alexandr I. Pavlovič císař Ruska 1777 - 1825

odpověď na Napoleonovy snahy o mírové jednání po obsazení Moskvy
Chybí zdroj

„Chcete po mně husitského koně? Není jich, a proto vám vyhověti nemohu.“

—  Josef Koutňák 1890 - 1962

v dopise Bohumilu Kafkovi při výběru předlohy koně pro jezdeckou sochu Jana Žižky

Source: [Ditrych, Břetislav, Žižova socha, Reflex, 2010, 40, 67]

Stendhal foto

„Ze jmen živočišných má akusativ místo nominativu jméno koně a je proto správná shoda jako při femininech: vrané koně klusaly atp. Mluvnice učí nejčastěji, že má býti vraní koně klusali, ale je to umělé.“

—  František Trávníček český československý politik, akademik, esejista, lexikograf, lingvista, profesor, publicista, vysokoškolský pedagog a … 1888 - 1961

Zdroj: Gebauerova Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé. Upravil František Trávníček. Vyd. 5. V Praze: Československá grafická Unie, 1936. 479 s. [Viz str. 295.] Srovnej článek Fr. Trávníčka „Koně klusali či klusaly?“, in: Lidové noviny, 20. 8. 1941, s. 7.

Liz Taylor foto
Jan Macák foto
Valeriu Butulescu foto
Anatole France foto
Gerhard Uhlenbruck foto
Gabriel Laub foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“