„Hodně lidí by rádo změnilo své koně, ale neuvědomují si, že na to by museli změnit sami sebe. A to je při jejich výchově to nejdůležitější a nejtěžší…. Protože jak můžeme chtít kontrolovat druhé, když to nedokážeme ani sami se sebou :) ty koně chceme změnit právě proto, že jsme byť nevědomky, vlastním chováním a naší výchovou zapříčinili nežádoucí chování… Takže logicky se my musíme začít chovat jinak, aby jsme to napravili…. Jak já říkám, vychovávat koně je vlastně nepřetržitá práce na nás samotných.. a pak také časté opakování a důslednost a pozorování chování koně, na základě kterého pak můžeme individuálně jednat….“

Upravil Kristy. M Ranch. Poslední aktualizace 19. listopadu 2020. Historie

Podobné citáty

Alexandr I. Pavlovič foto

„Nechám ho sedět v Moskvě, dokud nesežere vlastního koně.“

—  Alexandr I. Pavlovič císař Ruska 1777 - 1825

odpověď na Napoleonovy snahy o mírové jednání po obsazení Moskvy
Chybí zdroj

Terry Pratchett foto

„Chcete po mně husitského koně? Není jich, a proto vám vyhověti nemohu.“

—  Josef Koutňák 1890 - 1962

v dopise Bohumilu Kafkovi při výběru předlohy koně pro jezdeckou sochu Jana Žižky

Source: [Ditrych, Břetislav, Žižova socha, Reflex, 2010, 40, 67]

Stendhal foto
Liz Taylor foto

„Ze jmen živočišných má akusativ místo nominativu jméno koně a je proto správná shoda jako při femininech: vrané koně klusaly atp. Mluvnice učí nejčastěji, že má býti vraní koně klusali, ale je to umělé.“

—  František Trávníček český československý politik, akademik, esejista, lexikograf, lingvista, profesor, publicista, vysokoškolský pedagog a … 1888 - 1961

Zdroj: Gebauerova Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé. Upravil František Trávníček. Vyd. 5. V Praze: Československá grafická Unie, 1936. 479 s. [Viz str. 295.] Srovnej článek Fr. Trávníčka „Koně klusali či klusaly?“, in: Lidové noviny, 20. 8. 1941, s. 7.

Anatole France foto
Valeriu Butulescu foto
William Shakespeare foto

„Království za koně!“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Gabriel Laub foto
Dalajláma foto

Související témata