„V šedesátých letech se k nám všichni chovali, jako bychom byli skvělá filozofická božstva, která znají odpověď na každou otázku. Byli jsme létající talíře šedesátých let, jestli chápete, co tím myslím. Lidé hledali někoho, kdo by jim poradil, co mají dělat se životem.“

Zdroj: [Kohut, Joe, Kohut, John J., Rockecy aneb Kniha rockových citátů, Ladislav Šenkyřík, Volvox Globator, Praha, 1996, 1, 153, 81, 80-7207-016-9]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 22. května 2020. Historie
Paul Kantner foto
Paul Kantner3
americký hudebník 1941 - 2016

Podobné citáty

Saul Bellow foto

„Když vás lidé nazývají 'židovským autorem', je to způsob, jak vás uklidit z cesty… Vnímal jsem, že se v padesátých a šedesátých letech spousta spisovatelů chovala ke svým židovským kolegům neomluvitelně sprostě a antisemitismus po holocaustu je naprosto neodpustitelný.“

—  Saul Bellow kanadsko-americký spisovatel 1915 - 2005

Zdroj: Dar nadšení a údivu, Zemřel americký židovský spisovatel Saul Bellow http://www.holocaust.cz/cz/resources/ros_chodes/2005/05/bellow

Gordon S. Wood foto

„Bailyn odhalil řadu ideí mezi revoluční generací, o kterých většina historiků sotva věděla. Tyto radikální myšlenky o moci a svobodě a hluboce zakořeněné obavy z konspirace, dovedly Američany v šedesátých a sedmdesátých letech 18. století k revoluci.“

—  Gordon S. Wood 1933

Originál: (en) Bailyn uncovered a set of ideas among the Revolutionary generation that most historians had scarcely known existed. These radical ideas about power and liberty, and deeply rooted fears of conspiracy, had propelled Americans in the 1760s and 1770s into the Revolution.
Zdroj: [WARDS & HONORS: 2010 NATIONAL HUMANITIES MEDALIST - Bernard Bailyn, neh.gov, 2017-12-06, https://www.neh.gov/about/awards/national-humanities-medals/bernard-bailyn]

Romain Rolland foto
Elvis Costello foto

„Chtěl bych napsat své nejlepší věci a pak umřít. Nehodlám tady smrdět tak dlouho, abych chrlil spoustu průměrných sraček jako všichni ti hoši z šedesátých let. To se radši zabiju. Nemám v nejmenším úmyslu dočkat se svého uměleckého úpadku.“

—  Elvis Costello anglický hudebník 1954

Zdroj: [Kohut, Joe, Kohut, John J., Rockecy aneb Kniha rockových citátů, Ladislav Šenkyřík, Volvox Globator, Praha, 1996, 1, 153, 43, 80-7207-016-9]

Václav Havel foto

„V současném umění a konceptuálním umění v šedesátých a sedmdesátých letech se barva často stala formou tabu, vyhrazená pro určité přístupy, včetně abstraktních expresionistů, ale hnutí konceptuálního umění a minimalistického umění se snažilo omezit barvu na formální pole a evakuovat její emocionální rozměr.“

—  Emma Lavigne francouzská historička umění 1968

Originál: (fr) Dans l’art contemporain et l’art conceptuel dans les années 60-70, la couleur a souvent été une forme de tabou, réservée à certaines démarches notamment des expressionnistes abstraits, mais les mouvements de l’art conceptuel et de l’art minimal ont tenté de cantonner la couleur à un champ formel et à évacuer sa dimension émotive.
Zdroj: [Emma Lavigne : "La couleur est un sujet fondamental de l’Histoire de l’art et crucial dans l’émergence de la modernité", franceculture.fr, 2017-03-27, 2018-03-28, https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/emma-lavigne-la-couleur-est-un-sujet-fondamental-de-lhistoire-de-lart-et-crucial-dans-lemergence-de]

Antoine de Saint-Exupéry foto
Jiří X. Doležal foto
Osho foto

„Jen omezenec zná odpověď na všechny otázky.“

—  Otto František Babler český knihovník a překladatel 1901 - 1984

Art Buchwald foto

„USA znají odpověď. Jak zněla otázka?“

—  Art Buchwald americký námořník 1925 - 2007

Zdroj: [Zemřel Art Buchwald, jehož tiskl i Dikobraz, kultura.idnes.cz, 2007-1-19, 2013-12-15, http://kultura.idnes.cz/literatura.aspx?c=A070119_095351_literatura_kot]

Richard Feynman foto
Arthur C. Clarke foto

„Jev létajících talířů nám nic neříká o inteligenci někde ve vesmíru, ale zato dokazuje, jak je vzácná na Zemi.“

—  Arthur C. Clarke britský sci-fi spisovatel, vynálezce, podmořský průzkumník a televizní moderátor 1917 - 2008

Zdroj: [Grün, Marcel, Marcel Grün, Mimozemské civilizace: mýtus nebo skutečnost?, Kája Saudek, Odpovědný redaktor Jiří Renč a PhDr. Věra Matějů; Technická redaktorka Hana Ullrichová, 1, Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, Praha, 1987, 192, Otazník, 1. Hosté na planetě Zemi, 31, česky]

Konfucius foto

„Ten, kdo zná všechny odpovědi, nedostal všechny otázky.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Související témata