„Když srdce mluví, mysl shledává, že je neslušné protestovat. V oblasti kýče vládne diktatura srdce.“

Originál

When the heart speaks, the mind finds it indecent to object. In the realm of kitsch, the dictatorship of the heart reigns supreme.

Zdroj: The Unbearable Lightness of Being (1984), Part Five: Lightness and Weight

Poslední aktualizace 9. června 2021. Historie
Milan Kundera foto
Milan Kundera64
český básník, dramatik a romanopisec 1929

Podobné citáty

Zdeněk Pospíšil foto

„Brak, kýč, stejně jako nevkus a snobismus nepatří do slušné společnosti.“

—  Zdeněk Pospíšil Narozen 3. 8. 1941 v Olomouci, zemřel 5. 10. 2007 tamtéž. Estetik, zabýval se dějinami estetiky a estetické výchovy, vý… 1941 - 2007

Zdroj: Z knihy O vkusu

Paulo Coelho foto
Antoine de Rivarol foto
Václav Matěj Kramerius foto
Sri Chinmoy foto
Ferdinand Urbánek foto

„Zdar dílu tomuto! Kámen tento mluvil jménem milionů srdcí, mluv i nadále k milionům srdcí!“

—  Ferdinand Urbánek český poslanec Českého zemského sněmu a podnikatel 1821 - 1887

při poklepu na základní kámen Národního divadla
Zdroj: [846. schůzka: Slavnost poklepů, rozhlas.cz, 2015-09-11, 2016-10-10, http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/846-schuzka-slavnost-poklepu--1525743]

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy foto
George Raymond Richard Martin foto
Patrick Rothfuss foto
Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy foto

Související témata