Publilius Syrus citáty

Publilius Syrus foto

219   1128

Publilius Syrus

Datum narození: 100
Další jména: Pubilius Syrus

Publilius Syrus, také Publius Syrus byl římský dramatik a básník 1. století př. n. l. Jeho "Myšlenky" byly velice oblíbenou četbou ve středověku i v raném novověku.


„Je dobrá pověst jistější než peníze.“

„Zlo zraku skryté bývá nejnebezpečnější.“


„Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí.“

„Duševní bolest je horší nemoc než tělesná.“

„Je těžké bolest mít a trpělivý být.“

„Kdo ztratí důvěru, víc ztratit nemůže.“

„Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv.“

„Kdo ztratil důvěru, víc ztratit nemůže.“


„Jen pro bolest si člověk štěstí nachází.“

„Dluh proměňuje v nevolnictví svobodu.“

„Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.“

„Je lepší zemřít než v hanbě otročit.“


„Strach ze smrti jest horší nežli smrt sama.“

„Kdo sebe sám se bojí, stálá muka prožívá.“

„Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes.“

„Vždy velmi krutou mocí vládne lidem zvyk.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .