„Nenaslouchejte těm, kdož tvrdí, že hlas lidu je hlasem Božím; vždyť zběsilost davu je vždy velmi blízká šílenství.“

Podobné citáty

„Demagogové říkají davu, co si má myslet, a když se jim z davu vrací ozvěna jejich frází, tvrdí, že jen naslouchají hlasu lidu.“

—  Tony Judt britský historik 1948 - 2010
Source: [Drobník, Jaroslav, Genové inženýrství a evropská demokracie, vesmir.cz, 2010, 2011-02-06]

Seneca foto

„Hlas lidu je posvátný.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Giovanni Pierluigi Da Palestrina foto
Denis Diderot foto

„Hlas vědomí a cti je velmi slabý, když kručí v břiše.“

—  Denis Diderot francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 - 1784

Kao Sing-ťien foto

„Spisovatel není mluvčím lidu, ani vtělením spravedlnosti. Jeho hlas je sice slabý, ale v této slabosti je skutečná opravdovost.“

—  Kao Sing-ťien čínský romanopisec a dramatik 1940
Source: Kao Sing-ťien na pwf.cz http://www.pwf.cz/archivy/autori/xingjian-gao/cz/

Ivan Klíma foto
Stephen King foto
Kemal Atatürk foto

„Tvůj hlas je můj hlas. Nezapomeň to!“

—  Kemal Atatürk turecký armádní důstojník, revolucionář a první prezident Turecka 1881 - 1938

Céline Dionová foto

„Kdyby měl Bůh hlas, byl by to hlas Andrea Bocelliho.“

—  Céline Dionová kanadská zpěvačka 1968
Source: [Krejčová, Jaroslava, Andrea Bocelli: slepotu očekával a nechápe ji jako vadu, kultura21.cz, 2008-12-14, 2011-02-26, http://www.kultura21.cz/content/view/540/121/]

Henry Louis Mencken foto
Peter Hans Kolvenbach foto

„Jsem přesvědčen, že řeholní život musí být vždy v krizi, že nikdy nemůže být klidný, pokud má být skutečně zaposlouchaný do hlasu Ducha.“

—  Peter Hans Kolvenbach generální představený Tovaryšstva Ježíšova 1928 - 2016
Source: [Regner, Jan, Ohlédnutí před odchodem, jesuit.cz, 2007, 2012-05-02, http://www.jesuit.cz/bulletin/?rok=2007&cislo=4&clanek=rozhovor]

Vincent Van Gogh foto
Anna Quindlen foto

„Projev je hlas srdce.“

—  Anna Quindlen novinářka, spisovatelka 1952

Frank Miller foto

„Někdy může být osamělý hlas ten nejlepší.“

—  Frank Miller americký spisovatel, výtvarník, režisér 1957

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x