„Život je vlastně celkem jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na komplikovanosti trváme.“

—  Konfucius

Poslední aktualizace 17. dubna 2022. Historie
Konfucius foto
Konfucius116
čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Podobné citáty

Zdenka Cecília Schelingová foto
Iva Pazderková foto
Konfucius foto

„Život je opravdu jednoduchý, ale trváme na jeho zkomplikování.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Antoine de Saint-Exupéry foto

„Technický vývoj směřuje vždy od primitivního přes komplikované k jednoduchému.“

—  Antoine de Saint-Exupéry francouzský letec a spisovatel 1900 - 1944

Přisuzované

Napoleon Bonaparte foto
Takaši Murakami foto

„Moji asistenti nemají právo vnášet svou vlastní kreativitu do mé práce. A cítím, že někdy je to pro některé z nich komplikované.“

—  Takaši Murakami japonský umělec 1962

Originál: (fr) Mes assistants n’ont aucunement le droit d’apporter leur propre créativité à mon travail. Et je sens bien que c’est parfois compliqué pour certains d’entre eux.
Zdroj: [Locoge, Benjamin, Dans l'antre de Takashi Murakami, parismatch.com, 2018-04-08, 2018-04-10, http://www.parismatch.com/Culture/Art/Dans-l-antre-de-Murakami-J-ai-peur-si-je-m-arrete-de-ne-pas-revenir-1493081]

Dean Acheson foto
Hasan Fehmi Ataç foto

„Jednali jsme tak jednoduše proto, abychom zajistili budoucnost naší vlasti, kterou považujeme za dražší a pro nás posvátnější, než naše vlastní životy.“

—  Hasan Fehmi Ataç turecký politik 1879 - 1961

Originál: (en) We acted thus simply to ensure the future of our fatherland that we consider to be dearer and more sacred to us than our own lives.
Zdroj: [Marchak, Patricia, 2003, Reigns of Terror, McGill-Queen's Press - MQUP, 95, angličtiny]

„Současné náboženské formy jsou vlastně rozšířením východoevropské religiozity a severoafrické religiozity. Myslím, že se budou rozvíjet vlastní formy. Poprvé po 2000 letech máte nativní židovskou komunitu, žijící na vlastní půdě… Myslím, že to, co budeme hledat je re-definice židovského práva a chování jednoduše podle naléhavosti života…“

—  Mordecai Waxman 1917 - 2002

Originál: (en) Right now the religious forms are really extensions of Eastern European religiosity, and North African religiosity. I think it will develop its own forms. For the first time, in 2,000 years, you have a native Jewish community, living on its own soil... I think what we're going to find is a re-definition of Jewish law and behavior simply by the exigencies of life..
Zdroj: Vincent, Stuart. Rabbi & Ambassador. Mordecai Waxman has led his Great Neck temple for 50 years--and advised world leaders as well. Newsday, Combined editions; Long Island, N.Y. [Long Island, N.Y] 06 Jan 1998: B06

Graham Greene foto

„Život byl série komplikovaných taktických cvičení ...“

—  Graham Greene anglický spisovatel, dramatik a literární kritik 1904 - 1991

„V horolezectví nemám rád konkurenční prostředí. Nemusíte šplhat do hor, aby jste je dobyli, ani být lepší než vaši společníci. Obdobně ve vědě. Většina dobrých vědců jsou nekomplikovaní lidé, jednoduše nadšení svou prací.“

—  Geoffrey Dutton australský spisovatel a historik 1922 - 1998

Originál: (en) In climbing I disliked the competitive business. You don't climb a hill to conquer it, nor to be better than your companions… It is generally similar in science. The majority of good scientists are uncomplicated people, simply enthusiastic about their work.
Zdroj: [Geoffrey Dutton, telegraph.co.uk, www.telegraph.co.uk, 2010-01-05, 2010-07-06, http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-obituaries/books-obituaries/7873640/Geoffrey-Dutton.html]

Freddie Mercury foto
George Foreman foto
Jack Welch foto

Související témata