Konfucius citáty

  Konfucius foto

102   3922

Konfucius

Datum narození: 22. září 550 př. n. l.
Datum úmrtí: 478 př. n. l.

Konfucius byl čínský filozof, sociální politik a státník. Jeho morální filozofie vycházela z náboženské úcty. V návaznosti na Konfuciovo učení se rozvíjí konfucianismus, který výrazně zasáhl do dějin náboženství východní Asie.

Citáty Konfucius


„Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to.“

„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila.“


„Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“

„Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“

„Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.“

„Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu.“

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.“

„Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.“


„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“

„Každý člověk, ať je to císař nebo žebrák, má především pečovat o své zdokonalení, neboť jenom sebezdokonalení přináší blaho bez rozdílu všem.“

„Skutečnou chybou je chybu nenapravit.“

„Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.“


„Když šíp mine cíle, střelec viní z toho sama sebe, a ne druhého. Tak jedná i člověk moudrý.“

„Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky.“

„Je-li pohromadě deset žen, mluví jich dvacet.“

„Kdo z dálky se dívá, jasně vidí. Ke každé věci je nutné mít odstup.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 102 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .