Konfucius citáty

  Konfucius foto

103   4157

Konfucius

Datum narození: 22. září 550 př. n. l.
Datum úmrtí: 478 př. n. l.

Konfucius byl čínský filozof, sociální politik a státník. Jeho morální filozofie vycházela z náboženské úcty. V návaznosti na Konfuciovo učení se rozvíjí konfucianismus, který výrazně zasáhl do dějin náboženství východní Asie.


„Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.“

„Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to.“


„Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.“

„Kořenem zla je nedostatek poznání.“

„Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky.“

„K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva, získané nepoctivě, jsou jen jako letící oblaka na nebi.“

„Vědět, že víme, to co víme, a vědět, že nevíme to, co nevíme, je opravdové vědění.“

„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila.“


„Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“

„Komentuji, vysvětluji staré spisy, netvořím nové. Věřím v staré učence a miluji je.“

„Jsi tím, o čem jsi přemýšlel.“

„Mám to ale štěstí: kdykoli jsem udělal chybu, vždycky mi ji vytkli.“


„Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat, uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí.“

„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“

„Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.“

„V mládí bez skromnosti, jak to bývá u mladíků; v mužných letech bez kloudného díla; a žít tak pořád až do zbytečného stáří - tak tomu říkám rána morová.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .