„Spořádaná manželství jsou. Hezká ne.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld527
francouzský autor monografií 1613 - 1680

Podobné citáty

Tristan Bernard foto
Jan Sobotka foto
Robert Louis Stevenson foto

„Manželství je bitevní pole a ne záhon růží.“

—  Robert Louis Stevenson skotský romanopisec, básník, esejista a autor cestopisů 1850 - 1894

Robert Louis Stevenson foto

„Manželství je jako život - bojiště a ne záhon růží.“

—  Robert Louis Stevenson skotský romanopisec, básník, esejista a autor cestopisů 1850 - 1894

Friedrich Nietzsche foto
Harold Nicolson foto
John Charles Ryle foto

„Štastní jsou ti, kteří ve věcech manželství dbají třech pravidel. První je vstoupit do manželství jen v Pánu a po modlitbě o Boží schválení a požehnání. Druhé je neočekávat od svých partnerů příliš mnoho a pamatovat, že manželství je koneckonců spojení dvou hříšníků a ne dvou andělů. A třetí je usilovat na prvním místě a především o posvěcení toho druhého. Čím svatější manželé jsou, tím šťastnější.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900
(en) Happy are they, who in the matter of marriage observe three rules. The first is to marry only in the Lord, and after prayer for God’s approval and blessing. The second is not to expect too much from their partners, and to remember that marriage is, after all, the union of two sinners, and not of two angels. The third rule is to strive first and foremost for one another’s sanctification. The more holy married people are, the happier they are. Source: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Mark. S. 200.

Vitaliano Brancati foto
Harry Emerson Fosdick foto
Marek Eben foto
Erich Kästner foto
Patricie Holečková foto
Radim Uzel foto
Gabriel Laub foto
Benjamin Franklin foto

„Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

Gabriel Laub foto
Karl Marx foto
Karl Marx foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x