François de La Rochefoucauld citáty

François de La  Rochefoucauld foto

541   5571

François de La Rochefoucauld

Datum narození: 15. září 1613
Datum úmrtí: 17. březen 1680

François de La Rochefoucauld, kníže de Marcillac, vévoda de byl francouzský spisovatel a moralista, autor aforismů, maxim, sentencí, drobných úvah a postřehů o lidské povaze a jejích slabostech.

Citáty François de La Rochefoucauld


„Genialita těch nahoře spočívá obvykle v tom, že své soukromé lži dovedou prezentovat tak, až se stanou veřejnou pravdou.“

„Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal.“


„Zrady i nevěry pocházejí většinou ze slabosti, ne ze záměru.“

„Je nemožné milovat podruhé, co už člověk skutečně přestal milovat.“

„Jak se mají mladí lidé rozhodnout, čím se chtějí stát, v době, kdy ještě nevědí ani co jsou?“

„Odloučení chabé city tlumí a silné zvětšuje, tak jako vítr zhasíná svíčky a rozdmychává oheň.“

„Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu.“

„Příčina, proč pro většinu žen přátelství tak málo znamená záleží v tom, že tak fádně chutná tomu, kdo okusil lásku.“


„Sebedůvěra je pramenem důvěry k ostatním.“

„Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená.“

„Někteří lidé jsou jako odrhovačka - ve svůj čas jsou na pořadu jen oni, a pak po nich ani pes neštěkne.“

„Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat.“


„Opravdová láska, to je jako zjevení bílé paní: kdekdo o tom mluví, ale kdo to zažil?“

„Milovaná bytost má nad námi větší moc než my sami.“

„Jsme hrdi na to, jak statečně snášíme rány osudu a zatím je to jen nedostatek odvahy vzepřít se jim.“

„Opravdové přátelství je ještě vzácnější než opravdová láska.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .