François de La Rochefoucauld citáty

François de La  Rochefoucauld foto

541   5609

François de La Rochefoucauld

Datum narození: 15. září 1613
Datum úmrtí: 17. březen 1680

François de La Rochefoucauld, kníže de Marcillac, vévoda de byl francouzský spisovatel a moralista, autor aforismů, maxim, sentencí, drobných úvah a postřehů o lidské povaze a jejích slabostech.


„Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená.“

„Světem vládnou peníze a náhody.“


„Máte-li peníze, jste takřka bez chyby.“

„Zlo, které působíme, nevyvolává takovou nenávist proti nám jako naše přednosti.“

„Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal.“

„Je nemožné milovat podruhé, co už člověk skutečně přestal milovat.“

„Jestliže jsi neměl porozumění s mým mládím, nečekej, že je budu mít já s tvým stářím.“

„Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí.“


„Jak se mají mladí lidé rozhodnout, čím se chtějí stát, v době, kdy ještě nevědí ani co jsou?“

„Ani na slunce ani na smrt se nepodíváš zpříma.“

„Ptají-li se milenci jeden druhého, jak dlouho bude jejich láska trvat, není to proto, že by chtěli včas odejít, nýbrž proto, aby slyšeli, že nebudou muset odejít nikdy.“

„Pýcha nechce nic zůstat dlužna a sebeláska nechce nic zaplatit.“


„Láska způsobuje, že nepozorovaně mine čas, a čas způsobuje, že nepozorovaně mine láska.“

„Milovaná bytost má nad námi větší moc než my sami.“

„Sebeláska je největším ze všech lichotníků.“

„Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .