„Musíme spojit lásku s nenávistí. Musíme spojit fyzickou sílu se silou duše“

Originál

We must meet hate with love. We must meet physical force with soul force.

1950s, Give Us the Ballot (1957)
Kontext: We must meet hate with love. We must meet physical force with soul force. There is still a voice crying out through the vista of time, saying: "Love your enemies, bless them that curse you, pray for them that despitefully use you." Then, and only then, can you matriculate into the university of eternal life. That same voice cries out in terms lifted to cosmic proportions: "He who lives by the sword will perish by the sword." And history is replete with the bleached bones of nations that failed to follow this command. We must follow nonviolence and love.

Upravil Lucie71. Poslední aktualizace 20. března 2021. Historie
Martin Luther King foto
Martin Luther King61
americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí obča… 1929 - 1968

Podobné citáty

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Anton Semjonovič Makarenko foto
Virginia Woolf foto
Jasmuheen foto
Marcel Achard foto
Petr Kolář foto

„Pokud spojíme síly a vzájemně si věříme, vznikne něco dobrého.“

—  Petr Kolář český římskokatolický duchovní 1941

Zdroj: Časopis Reflex č. 12, 2021, str. 52-55

„Abychom sílu tisku mohli dobře využívat, musíme jej dobře znát. I jeho historii.“

—  Vojtěch Dolejší český novinář 1903 - 1972

Zdroj: Časopis Vlasta neznámého data, zřejmě před 17. listopadem 1989

„Nacionalismu dodává jeho sílu především jeho schopnost spojit dohromady kulturu a politiku.“

—  Umut Özkirimli 1970

Zdroj: Contemporary Debates on Nationalism: A Critical Engagement, 2005, S. 29, ISBN 0-333-94773-8

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Heinrich Böll foto
Matka Tereza foto
Dag Hammarskjöld foto
Sun Tzu foto
Masajoši Macukata foto

„Lidské oči jsou obvykle uchváceny krásou květů a věnují malou pozornost plodům. My Japonci musíme odložit stranou zaujetí květy civilizace. Musíme realizovat plody bohatství a síly.“

—  Masajoši Macukata japonský politik 1835 - 1924

Zdroj: [Wray, Harry, 1983, Japan examined: perspectives on modern Japanese history, University Hawai Press, 106, anglicky, 0-8248-0806-1]

David Mitchell foto
Marcus Tullius Cicero foto
Jean Paul foto

Související témata