Tomáš Garrigue Masaryk citáty

Tomáš Garrigue Masaryk foto

114   2652

Tomáš Garrigue Masaryk

Datum narození: 7. březen 1850
Datum úmrtí: 14. září 1937
Další jména: Tomáš G. Masaryk, Tomáš Garrique Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk byl pedagog, politik, státník a filozof. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru.

Citáty Tomáš Garrigue Masaryk


„Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.“

„Mravnost je poměr člověka k člověku.“


„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“

„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

„Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.“

„Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života.“

„Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.“


„Komunism je možný, ale jen mezi bratry, v rodině nebo v náboženské a v přátelské obci; může být udržen jen opravdovou láskou. Nepřijímám třídního boje.“

„Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami spojeni s duchem všech národů a dob.“

„Demokracie pravá spočívá v mravnosti.“

„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“


„Já nestojím proti náboženství, nýbrž proti náboženství zvrhlému, které potřebuje politiky, aby jej hájili.“

„Mnoho věřících neví, co je náboženství, mnoho nevěřících nemá tušení, co vlastně popírají; ale nejmíň a nejpovrchnějí chápou náboženství lidé indiferentní, lhostejní. Přivést je k tomu, aby o náboženství aspoň mysleli – to by, pane, bylo veliké misionářství, a potřebnější, než jít kázat Negrům; ti věří po svém, ale věří.“

„Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.“

„Ježíš podával náboženství čisté, nerozhárané, klidné, jasné, nemlhavé.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .