Tomáš Garrigue Masaryk citáty

Tomáš Garrigue Masaryk foto

114   2551

Tomáš Garrigue Masaryk

Datum narození: 7. březen 1850
Datum úmrtí: 14. září 1937
Další jména: Tomáš G. Masaryk, Tomáš Garrique Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk byl pedagog, politik, státník a filozof. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru.

Citáty Tomáš Garrigue Masaryk


„Ježíš podával náboženství čisté, nerozhárané, klidné, jasné, nemlhavé.“

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“


„Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.“

„(odpověď na Čapkovu otázku: „A co jiní náboženští géniové, řekněme Buddha, Lao-Tse?“)
Hledají-li v nich někteří moderní Evropané náboženství vyšší než Ježíšovo, je to, myslím, z kulturní únavy; potřebují něco exotického, co by podráždilo umdlenou náboženskou fantasii. I na tom vidět moderní náboženskou krisi. Mám pochopení pro orientální moudrost resignace, ale moudrost lásky účinné je mnohem vyšší.“

„Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně, v soustavách a v knihách, ale v životě, v hospodaření a v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není pro kostel.“

„Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze.“

„Zbožnost korunuje a posvěcuje lásku. Náboženství bez lidskosti nemůže být správné; lidskost bez zbožnosti nemůže být úplná.“

„Člověk bez národa byl by ničím.“


„Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.“

„V metafysice lidé hledají bůhvíjaké hluboké a tajuplné vědomosti, a zatím právě metafysika, aspoň jak byla pěstována posud, je na obsah chudá, chudičká; je to jen malý konkurenční podnik, který si zařídila filosofie proti theologii.“

„Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji.“

„Mravnost dnes zanmená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností.“


„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“

„Nebát se a nekrást.“

„Kritika není negace.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .