„Ke každému problému existuje to nejjednodušší řešení.“

Originál

To every problem, there is a most simple solution.

Zdroj: The Clocks

Upravil KarolinaS, Aandy. Poslední aktualizace 29. ledna 2021. Historie
Agatha Christie foto
Agatha Christie40
anglická spisovatelka 1890 - 1976

Podobné citáty

Karl Raimund Popper foto
Novalis foto
Henry Louis Mencken foto
Louis Sullivan foto

„Je samotnou podstatou každého problému, že obsahuje a navrhuje vlastní řešení.“

—  Louis Sullivan americký architekt 1856 - 1924

Originál: (en) It is of the very essence of every problem that it contains and suggests its own solutions.
Zdroj: [Jones, Cranston, Architecture Today and Tomorrow, McGraw-Hill, New York, 1961, 4, anglicky]

Al Gore foto
Citát „Každému připadají hvězdy jiné. Tomu, kdo cestuje, ukazují cestu. Pro jiného jsou to jen světélka na nebi. Pro vědce je to problém k řešení.“
Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Ludwig Wittgenstein foto
Petr Lexa foto
Leszek Kolakowski foto
Erich von Däniken foto
Arnon Grunberg foto

Související témata