„Každý problém má své řešení, které je prosté, jasné a mylné.“

Henry Louis Mencken foto
Henry Louis Mencken28
americký novinář a spisovatel 1880 - 1956

Podobné citáty

Karl Raimund Popper foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Agatha Christie foto
Novalis foto
Louis Sullivan foto

„Je samotnou podstatou každého problému, že obsahuje a navrhuje vlastní řešení.“

—  Louis Sullivan americký architekt 1856 - 1924
(en) It is of the very essence of every problem that it contains and suggests its own solutions. Source: [Jones, Cranston, Architecture Today and Tomorrow, McGraw-Hill, New York, 1961, 4, anglicky]

Ralph Smart foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Citát „Každému připadají hvězdy jiné. Tomu, kdo cestuje, ukazují cestu. Pro jiného jsou to jen světélka na nebi. Pro vědce je to problém k řešení.“
Antoine de Saint-Exupéry foto
Ludwig Wittgenstein foto
Petr Lexa foto
Erich von Däniken foto
Arnon Grunberg foto
Reinhold Niebuhr foto
Gabriel Laub foto
Milton Friedman foto

„Myslím, že vládní řešení problému je obvykle stejně špatné jako problém samotný a často jej ještě zhoršuje.“

—  Milton Friedman americký ekonom, statistik a spisovatel 1912 - 2006
(en) I think the government solution to a problem is usually as bad as the problem and very often makes the problem worse. Source: [Friedman, Milton, An Economist's Protest, Second Edition, 1975, 6]

Walther Rathenau foto
Ronald Reagan foto

„Stát není řešením problému, stát je jeho součástí.“

—  Ronald Reagan americký politik, 40. prezident Spojených států 1911 - 2004
Source: Nástěnný kalendář CEVRO 2011

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x