„Každý problém má své řešení, které je prosté, jasné a mylné.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Henry Louis Mencken foto
Henry Louis Mencken21
americký novinář a spisovatel 1880 - 1956

Podobné citáty

Karl Raimund Popper foto
Agatha Christie foto
Louis Sullivan foto

„Je samotnou podstatou každého problému, že obsahuje a navrhuje vlastní řešení.“

—  Louis Sullivan americký architekt 1856 - 1924

Originál: (en) It is of the very essence of every problem that it contains and suggests its own solutions.
Zdroj: [Jones, Cranston, Architecture Today and Tomorrow, McGraw-Hill, New York, 1961, 4, anglicky]

Citát „Každému připadají hvězdy jiné. Tomu, kdo cestuje, ukazují cestu. Pro jiného jsou to jen světélka na nebi. Pro vědce je to problém k řešení.“
Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Ludwig Wittgenstein foto
Petr Lexa foto
Erich von Däniken foto
Arnon Grunberg foto
Reinhold Niebuhr foto
John Lennon foto
Gabriel Laub foto
Milton Friedman foto

„Myslím, že vládní řešení problému je obvykle stejně špatné jako problém samotný a často jej ještě zhoršuje.“

—  Milton Friedman americký ekonom, statistik a spisovatel 1912 - 2006

Originál: (en) I think the government solution to a problem is usually as bad as the problem and very often makes the problem worse.
Zdroj: [Friedman, Milton, An Economist's Protest, Second Edition, 1975, 6]

Albert Einstein foto
Walther Rathenau foto

Související témata