„Časem nenávidíme to, čeho se často bojíme.“

Originál

In time we hate that which we often fear.

Zdroj: Antony and Cleopatra

Upravil Eszter Kissová. Poslední aktualizace 1. března 2021. Historie
Témata
čas
William Shakespeare foto
William Shakespeare240
anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Podobné citáty

Napoleon Bonaparte foto

„Čas, to je jediné, čeho se mi dostává.“

—  Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821

Richelle Mead foto
Šalamoun foto

„Čas dovede často vyléčit i hlupáka.“

— Neznámý autor

Originál: (la) DIES STULTIS QUOQUE MEDERI SOLET.

Seneca foto

„Co nezmůže rozum, často vyléčí čas.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

Varianta: Co nemůže vyléčit rozum, často vyléčí čas.

Marcus Aurelius foto
Patricie Holečková foto
Aurelius Augustinus foto

„Tak často slyšíme, jak lidé říkají: Zlé časy, svízelná doba.“

—  Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Žijme dobře, pak bude i naše doba dobrá. My jsme ta doba. Jací jsme my, taková je doba.

Source: Augustinova homilie

Tomáš Kempenský foto
Thomas Hobbes foto
Oliver Wendell Holmes foto
Aurelius Augustinus foto
David Mitchell foto
Marcus Tullius Cicero foto

„Historické budovy, stejně jako podniky, často vyžadují podnikatelský přístup. Ti, kteří je vidí hlavně jako zátěž, jsou dvojího druhu. Jedním z nich je spekulant, developer, který se jich chce zbavit pro finanční zisk. Na druhé straně je správce, který nerad ztrácí čas a peníze při péči o starší stavby nebo který postrádá zkušenosti, rady a představivost, jak by mohly být prakticky a ekonomicky adaptovány. Oba typy jsou často posedlé myšlenkou, že nová budova, která nahradí tu starou, nebude zázračně potřebovat údržbu.“

—  Marcus Binney britský historik architektury 1944

Originál: (en) Historic buildings, like businesses, often demand an entrepreneurial approach. Those who see them principally as a burden are of two types. One is the speculator, the developer who wishes to be rid of them for financial gain. The other is the administrator, who grudges the time and money absorbed in looking after older buildings or who lacks the expertise, advice or imagination to see how they could be adapted in a practical and economic way. Both types are often obsessed by the idea that a new building replacing the old one will somehow be magically maintenance-free.
Zdroj: [Larkham, Peter J., 1996, Conservation and the City, Routledge, 10, angličtina]

Související témata