Šalamoun citáty

 Šalamoun foto

134   174

Šalamoun

Datum narození: 1011 př. n. l.
Datum úmrtí: 931 př. n. l.
Další jména: Šalamún

Šalomoun byl králem jednotného Izraelského království. Vládl přibližně v letech 970–931 př. n. l.. Za jeho vlády dosáhlo království největšího hospodářského a územního rozmachu, po jeho smrti se však v důsledku rozporů mezi jeho syny rozdělilo království na dvě části: na severní Izraelské království a jižní Judské království. Šalomoun také nechal v Jeruzalémě vystavět Chrám, který byl až do jeho zničení roku 586 př. n. l. střediskem židovského kultu. Šalomounovu vládu popisuje biblická 1. kniha královská a 2. Paralipomenon.


„Víno způsobí, že i moudrý zbloudí.“

„Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu.“


„Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.“

„Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.“

„Železo železem se ostří; tak muž zostřuje tvář přítele svého.“

„Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého.“

„Někdo vynáší řeči podobné meči probodajícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.“

„Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud.“


„Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost.“

„Odkládaným očekáváním onemocní srdce, ale když vytoužená věc skutečně přijde, je stromem života.“

„Bezpečněji člověku potkati se s medvědicí osiřelou, nežli s bláznem v bláznovství jeho.“

„Jako trn, kterýž se dostane do ruky opilého, tak jest přísloví v ústech bláznů.“


„Nestaň se moudrým ve svých vlastních očích.“

„Lidský duch je světlo od Hospodina; to propátrá všechny nejvnitřnější útroby.“

„Lenoch, který neoře pro zimu, žebrati bude ve žni, ale nadarmo.“

„Více než všechno ostatní, co má být střeženo, bedlivě střež své srdce, neboť z něho jsou zdroje života.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .