Šalamoun citáty

 Šalamoun foto

134   191

Šalamoun

Datum narození: 1011 př. n. l.
Datum úmrtí: 931 př. n. l.
Další jména: Šalamún

Šalomoun byl králem jednotného Izraelského království. Vládl přibližně v letech 970–931 př. n. l.. Za jeho vlády dosáhlo království největšího hospodářského a územního rozmachu, po jeho smrti se však v důsledku rozporů mezi jeho syny rozdělilo království na dvě části: na severní Izraelské království a jižní Judské království. Šalomoun také nechal v Jeruzalémě vystavět Chrám, který byl až do jeho zničení roku 586 př. n. l. střediskem židovského kultu. Šalomounovu vládu popisuje biblická 1. kniha královská a 2. Paralipomenon.

Citáty Šalamoun Šalamoun foto
Šalamoun134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l. Šalamoun foto
Šalamoun134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.