„Postavte se svým nedostatkům čelem a přiznejte si je, ale nenechte se jimi ovládnout. Ať vás naučí trpělivosti, laskavosti a nadhledu.“

Originál

Face your deficiencies and acknowledge them; but do not let them master you. Let them teach you patience, sweetness, insight.

Poslední aktualizace 21. února 2022. Historie
Helen Keller foto
Helen Keller25
americká autorka a politická aktivistka 1880 - 1968

Podobné citáty

Jan Sobotka foto
Tereza z Avily foto
Wilhelm Groener foto

„Ministr Noske se musí postavit do čela národa a převzít odpovědnost za mírovou smlouvu.“

—  Wilhelm Groener německý voják, politik, ministr dopravy, obrany a vnitra 1867 - 1939

23. června 1919
Zdroj: [Mueller, Michael, 2012, Canaris, Grada Publishing, 87, 9788024737188]

Pavel z Tarsu foto

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch.“

—  Pavel z Tarsu, kniha Bible

Zdroj: Bible, První list Korintským, kapitola 13
Kontext: Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a znějící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.

Giovanni Bosco foto

„Ať je tvá řeč vždy prosycená laskavostí.“

—  Giovanni Bosco katolický kněz, světec, vychovatel a zakladatel a Salesiánů Dona Bosca 1815 - 1888

Stanisław Jerzy Lec foto

„Musíš mít velice moc trpělivosti, aby ses jí naučil.“

—  Stanisław Jerzy Lec polský spisovatel 1909 - 1966

Zdroj: Kaleidoskop, op. cit., str. 18.

Jack Welch foto

„Postavte se čelem k realitě takové, jaká je, ne takové, jaká byla nebo jakou byste si ji přáli.“

—  Jack Welch americký výkonný ředitel General Electric 1935

[(en) Face reality as it is, not as it was or as you wish it to be.]

Emil Hácha foto

„Zlý osud mě postavil v čelo národa v jedné z nejkritičtějších dob jeho historie. Je to hrozné břemeno.“

—  Emil Hácha český československý politik, politický vězeň, právník, překladatel a soudce 1872 - 1945

Ezop foto

„Žádný projev laskavosti, ať je sebemenší, není nikdy zbytečný.“

—  Ezop starověký řecký vypravěč -620 - -564 př. n. l.

Rupi Kaur foto

„Nemám zájem o feminismus, jestliže si myslí, že je pokrokem postavit ženu do čela nespravedlivého systému.“

—  Rupi Kaur indicko-kanadská básnířka, spisovatelka, ilustrátorka a umělkyně 1992

Zdroj: Home Body: Mé tělo, můj chrám

Giovanni Bosco foto

„Láska a trpělivost ať tě provází, když rozkazuješ, i když napomínáš.“

—  Giovanni Bosco katolický kněz, světec, vychovatel a zakladatel a Salesiánů Dona Bosca 1815 - 1888

Helen Keller foto
Andy Warhol foto
Michel De Montaigne foto
John Ruskin foto
Curt Goetz foto
Louis Armstrong foto

Související témata