Tereza z Avily citáty

 Tereza z Avily foto

10   173

Tereza z Avily

Datum narození: 28. březen 1515
Datum úmrtí: 4. říjen 1582
Další jména: Teresa von Avila, Terezie z Ávily, Terezie od Ježíše, Sv. Terézia Z Avily

Svatá Terezie od Ježíše, též zvaná Terezie z Ávily, křestním jménem Teresa de Cepeda y Ahumada byla španělská mystička a reformátorka karmelitánského řádu. Její svátek se slaví 15. října . Papež Pavel VI. ji 29. září 1970 vůbec jako první ženu jmenoval učitelkou církve .


„Kdo se nemodlí, nepotřebuje, aby ho ďábel svedl z cesty. Vrhne se do pekla sám.“

„Ještě důležitější, než dát jíst hladovému, je modlit se za ty, kteří žijí ve smrtelném hříchu.“


„Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí. Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic Ti nechybí, jeho láska stačí.“

„Život znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ani smrti, ani ničeho jiného.“

„Nedovol, aby tě něco rozrušilo nebo v tobě vyvolalo obavy - všechny věci jsou pomíjivé.“

„Pokud žije někdo sám, lehko se může považovat za svatého; až ve společenství pocítí, jestli je opravdu pokorný a trpělivý.“

„Pravdivá pokora se zakládá především na tom, abychom byli vždy ochotni ke všemu, cokoli chce s námi Pán udělat a považovali se vždy za nehodné nazývat se Jeho služebníky.“

„Bůh ví, co je pro nás dobré. On ví lépe, co dělá, než my víme, co chceme.“


„Sám Bůh stačí.“

„Čím lépe poznáme lidi, tím méně je můžeme milovat. Naopak Boha tím více milujeme, čím více ho známe.“

„Let nothing perturb you, nothing frighten you. All things pass. God does not change. Patience achieves everything.“

„May today there be peace within.

May you trust God that you are exactly where you are meant to be.

May you not forget the infinite possibilities that are born of faith.

May you use those gifts that you have received, and pass on the love that has been given to you.

May you be content knowing you are a child of God.

Let this presence settle into your bones, and allow your soul the freedom to sing, dance, praise and love.

It is there for each and every one of us.“


„It is love alone that gives worth to all things.“

„Let nothing disturb you,
Let nothing frighten you,
All things are passing away:
God never changes.
Patience obtains all things.
Whoever has God lacks nothing;
God alone suffices.“

„Christ has no body now on earth but yours,
no hands but yours,
no feet but yours,
Yours are the eyes through which to look out
Christ's compassion to the world
Yours are the feet with which he is to go about
doing good;
Yours are the hands with which he is to bless men now.“

„It is foolish to think that we will enter heaven without entering into ourselves.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .