„Nejlepší člověk je ten, který mě obdaří svou nepřítomností.“

Poslední aktualizace 1. srpna 2020. Historie
Charles Bukowski foto
Charles Bukowski118
americký básník a spisovatel 1920 - 1994

Podobné citáty

Lech Przeczek foto
Žarko Petan foto
Virginia Woolf foto
Osho foto
Thomas Carlyle foto
François de La  Rochefoucauld foto
Anna Hogenová foto

„Dnešní člověk žije v předběhu. Představuje si budoucnost, která je pro něj důležitější než to, co v dané přítomnosti prožívá. Takže mu ta přítomnost nepatří.“

—  Anna Hogenová česká filozofka a vysokoškolská pedagožka 1946

https://wave.rozhlas.cz/dnesni-clovek-zije-v-predbehu-nepatri-mu-pritomnost-rika-filozofka-anna-hogenova-7778313

Marcel Pagnol foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
John Newton foto

„Co prospěje člověku, dosáhne svého a umlčí svého protivníka — když přitom ztratí to pokorné, jemné rozpoložení ducha, ve kterém má Pán líbost a kterému zaslibuje svou přítomnost?“

—  John Newton 1725 - 1807

Originál: (en) What will it profit a man if he gains his cause and silences his adversary — if at the same time he loses that humble, tender frame of spirit in which the Lord delights, and to which the promise of his presence is made?
Zdroj: The Works of the Rev. John Newton ... to which are Prefixed Memoirs of His Life, &c, Svazek I. S. 156.

Karel Kachyňa foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“