Aristoteles citáty

 Aristoteles foto

123   1666

Aristoteles

Datum narození: 383 př. n. l.
Datum úmrtí: 321 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii, asi 80 km východně od Soluně - Thessaloniki, zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě, asi 60 km SV od Athén.


„Zvíře má duši.“

„Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.“


„Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.“

„Ve všech věcech 'přírody' existuje cosi nádherného.“

„'Příroda' nečiní nic bezdůvodně.“

„Velká láska je již téměř bezpohlavní.“

„Každý génius má v sobě trochu šílenství.“

„Když básník vypráví věci neuvěřitelné, neomlouvá ho, že vyprávění odpovídá skutečnosti.“


„Ach, milí přátelé, přátelé neexistují.“

„Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myslet.“

„Protivy se dotýkají.“

„Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší.“


„Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.“

„Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.“

„Po souloži je každý tvor smutný.“

„"Nic" neexistuje, existovat může pouze "něco".“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .