Aristoteles citáty

 Aristoteles foto

123   1652

Aristoteles

Datum narození: 383 př. n. l.
Datum úmrtí: 321 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii, asi 80 km východně od Soluně - Thessaloniki, zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě, asi 60 km SV od Athén.

Citáty Aristoteles


„Po souloži je každý tvor smutný.“

„"Nic" neexistuje, existovat může pouze "něco".“


„Lidé všechno, co konají, konají nutně ze sedmi příčin, pod vlivem shody okolností, z přirozené nutnosti, z donucení, ze zvyku, z rozumové úvahy, ze vznětlivosti a žádosti. (Kniha filozofie)“

„Přítel všech - přítel nikoho.“

„Válčíme proto,abychom mohli žít v míru.“

„Základem demokratického 'státu' je svoboda.“

„Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.“

„Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.“


„Přítel je jedna duše ve dvou tělech.“

„Každý génius má v sobě trochu šílenství.“

„Velká láska je již téměř bezpohlavní.“

„Třebaže je 'Bůh' pro všechny smrtelníky neviditelný, mohou ho vypozorovat z jeho děl.“


„Člověk od přírody baží po vzdělání.“

„Zvyk nalézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké - neboť směšné leží vždy na povrchu.“

„Zkušenost na rozdíl od vědění ví, ale neví proč.“

„Zlo sobě připravuje, kdo je chystá jiné-mu.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .