„Největším nebezpečím pro většinu z nás není to, že náš cíl je příliš vysoko a my jej mineme, nýbrž fakt, že je příliš nízko a my na něj dosáhneme.“

Originál

The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short; but in setting our aim too low, and achieving our mark.

Attributed without citation in Ken Robinson, The Element (2009), p. 260. Widely attributed to Michelangelo since the late 1990s, this adage has not been found before 1980 when it appeared without attribution in E. C. McKenzie, Mac's giant book of quips & quotes.
Disputed
Varianta: The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.

Poslední aktualizace 11. dubna 2019. Historie
Témata
vysoká, cíl
Michelangelo Buonarroti foto
Michelangelo Buonarroti22
italský sochař, malíř, architekt a básník 1475 - 1564

Podobné citáty

Niccolo Machiavelli foto
Milton Friedman foto

„S úctou k platům učitelů, hlavním problém nespočívá v tom, že jsou v průměru příliš nízké – ve skutečnosti mohou být v průměru klidně i příliš vysoké – ale že jsou příliš jednotné a svazující. Špatní učitelé jsou značně přepláceni a dobří učitelé jsou značně nedoceněni. Platové tabulky mají sklon sjednocovat a řídit se věkem, dosaženými akademickými tituly a získanými osvědčeními spíš než skutečným přínosem.“

—  Milton Friedman, kniha Capitalism and Freedom

Originál: (en) With respect to teachers' salaries, the major problem is not that they are too low on the average – they may well be too high on the average – but they are too uniform and rigid. Poor teachers are grossly overpaid and good teachers grossly underpaid. Salary schedules tend to be uniform and determined far more by seniority, degrees recieved, and teaching certificates acquired than by merit.
Zdroj: [Friedman, Milton, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 2009, 95]

Johann Wolfgang von Goethe foto
Pavel Kosorin foto
Victor Hugo foto

„Nelétej příliš vysoko: všimnou si toho!“

—  Victor Hugo francouzský spisovatel 1802 - 1885

Michail Sergejevič Gorbačov foto

„Zaplatil jsem příliš vysokou cenu za perestrojky.“

—  Michail Sergejevič Gorbačov generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu 1931

Květoslav Minařík foto
Citát „Žena, která nepoužívá kosmetiku, má o sobě příliš vysoké mínění.“
Coco Chanel foto
Heinrich Heine foto
Sonny Bill Williams foto
Citát „Žádný pták se nevznese příliš vysoko, vznáší-li se na vlastních křídlech.“
William Blake foto
Andrew Carnegie foto
Seneca foto
Ashley Grahamová foto

„Pro některé lidi jsem až moc dobře vyvinutá. Pro jiné příliš vysoká, mám moc velké poprsí, jsem příliš hlasitá a nyní příliš malá. Když zveřejním fotku z dobrého úhlu, kritizují mě, že chci vypadat štíhlejší. Když ukážu fotky s celulitidou, striemi a faldy, obviňují mě z podpory obezity.“

—  Ashley Grahamová americká modelka prádla nadměrných velikostí 1987

Zdroj: [Grahamová: Když ukážu fotky s faldy, obviňují mě z podpory obezity, revue.idnes.cz, 2010-02-10, 2017-03-17, http://revue.idnes.cz/ashley-grahamova-fotky-faldy-plus-size-obezita-vogue-p0a-/missamodelky.aspx?c=A170210_122753_missamodelky_zar]

„Komenského by dnes podle něj trápilo, kdyby slyšel, že posledním cílem našeho vzdělávacího systému je konkurenceschopnost.“

—  Jan Hábl 1975

Zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/komenskeho-opevujeme-ale-jeho-koncept-celistvosti-nam-unika/r~b0e8ac58c38411ea80e60cc47ab5f122/

Související témata