Victor Hugo citáty

Victor Hugo foto

75   4269

Victor Hugo

Datum narození: 26. únor 1802
Datum úmrtí: 22. květen 1885
Další jména: Victor Marie Hugo, Виктор Гюго

Victor-Marie Hugo [ígo] byl francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista a politik, vrcholný představitel romantismu.


„Láska je jako sen: sladká a prchavá. Nejprve rozpálí ti srdce do žhava a pak tě pohřbí v tůni chladné.“

„Hlavní je milovat a neptat se proč!“


„Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.“

„Co je to přátelství?
... to je jako být si bratrem a sestrou; dvě duše, které se dotýkají, ale nesplynuly, dva prsty na jedné ruce.
...
a láska?
... to je jako dvě bytosti, které jsou jedinou bytostí. Muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.“
Chrám Matky Boží v Paříži

„Je-li muž se ženou o samotě, jistě se nebudou modlit Otčenáš.“

„Muži chodí na lov, ženy loví.“

„Knihy, jsou klidní a spolehliví přátelé.“

„Jdi s tím, kdo Tě miluje.“


„Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost.“

„Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě.“

„Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.“

„Čtyřicítka je stáří mládí a padesátka mládí stáří.“


„Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká.“

„Hněv žen je jako déšť v lese. Padá dvakrát.“

„Zemřít je snadnější než žít!“

„Láska je mocnější než zapomenutí.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .