Victor Hugo citáty

Victor Hugo foto

75   4219

Victor Hugo

Datum narození: 26. únor 1802
Datum úmrtí: 22. květen 1885
Další jména: Виктор Гюго, Victor Marie Hugo

Victor-Marie Hugo [ígo] byl francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista a politik, vrcholný představitel romantismu.

Citáty Victor Hugo


„Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.“

„Čtyřicítka je stáří mládí a padesátka mládí stáří.“


„Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě.“

„Co je to přátelství?
... to je jako být si bratrem a sestrou; dvě duše, které se dotýkají, ale nesplynuly, dva prsty na jedné ruce.
...
a láska?
... to je jako dvě bytosti, které jsou jedinou bytostí. Muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.“ Chrám Matky Boží v Paříži

„Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas.“

„Láska je jako sen: sladká a prchavá. Nejprve rozpálí ti srdce do žhava a pak tě pohřbí v tůni chladné.“

„Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká.“

„Je-li muž se ženou o samotě, jistě se nebudou modlit Otčenáš.“


„Muži chodí na lov, ženy loví.“

„Hněv žen je jako déšť v lese. Padá dvakrát.“

„Zemřít je snadnější než žít!“

„Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost.“


„Láska je mocnější než zapomenutí.“

„Zvědavost je forma ženské odvahy.“

„Lidem neschází síla, schází jim vůle.“

„Pospíchejte, lepší osud už čeká.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .