„Klidné štěstí návratů, kdy jsem vítán radostným šílením oddaného psa, mi bohatě vynahrazuje všechno pachtění uhoněného světa. Začínám si myslet, že to ne my se psy, ale psi si hrají s námi, aby jako bytosti nezatížené přetvářkou v nás ztišili bolest z našeho bytí i z rýsujících se výhledů na to, co jsme honbou za pažravým prospěchem způsobili.“

Reklama

Podobné citáty

Rafael Nadal foto
Bram Stoker foto
Reklama
Jérôme Lejeune foto
Winston Churchill foto
Billy Graham foto
Dušan Topoľský foto
Joanne Harris foto
Ludwig Erhard foto
Erazim Kohák foto
Stella Zázvorková foto
Warren Buffet foto
Aldous Huxley foto
 Madonna foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
August Hlond foto