„Pokud by tedy šlo o falzifikát, byl by to podvrh tak důmyslný, že dokáže čelit kritickému zkoumání metodami, o kterých nemohl mít falzifikátor v šestnáctém století ponětí.“

Zdroj: Ondřej Neff: Na Turínské plátno je věda krátká; LN 15. dubna 2010 http://www.lidovky.cz/na-turinske-platno-je-veda-kratka-dq0-/ln_noviny.asp?c=A100415_000060_ln_noviny_sko&klic=236472&mes=100415_0

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Ondřej Neff foto
Ondřej Neff5
český fotograf, novinář, překladatel a spisovatel 1945

Podobné citáty

Leonardo Da Vinci foto
Jan Čulík foto
Ivan Martin Jirous foto
Józef Glemp foto
Sávitrí Déví Mukherdží foto
Karel Schwarzenberg foto
Ernst Hans Gombrich foto
Jaroslav Hašek foto

„Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.“

—  Jaroslav Hašek, kniha Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

František Strašlipka. Skutečný vojenský sluha nadporučíka Lukáše a předobraz "dobrého vojáka Švejka"
Dílo, Švejk

Pierre Simon de Laplace foto
Gordon S. Wood foto

„Bailyn odhalil řadu ideí mezi revoluční generací, o kterých většina historiků sotva věděla. Tyto radikální myšlenky o moci a svobodě a hluboce zakořeněné obavy z konspirace, dovedly Američany v šedesátých a sedmdesátých letech 18. století k revoluci.“

—  Gordon S. Wood 1933

Originál: (en) Bailyn uncovered a set of ideas among the Revolutionary generation that most historians had scarcely known existed. These radical ideas about power and liberty, and deeply rooted fears of conspiracy, had propelled Americans in the 1760s and 1770s into the Revolution.
Zdroj: [WARDS & HONORS: 2010 NATIONAL HUMANITIES MEDALIST - Bernard Bailyn, neh.gov, 2017-12-06, https://www.neh.gov/about/awards/national-humanities-medals/bernard-bailyn]

Citát „Jídlo, krása, pilulky a benzín, to jsou čtyři sloupy, na kterých dnes spočívá život. Jsou to čtyři apokalyptičtí jezdci druhé poloviny našeho století.“
Malcolm Muggeridge foto
Steven Erikson foto
Bára Štěpánová foto
John Charles Ryle foto

„Věřím, že potřeba naší doby není více „otevřeného“ zacházení s Biblí, ale více „uctivého“ zacházení, více pokory, více trpělivého zkoumání a více modlitby.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) I believe that the want of our age is not more "free" handling of the Bible, but more "reverent" handling, more humility, more patient study, and more prayer.
Zdroj: [Ryle, John Charles, 1, Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. John., https://books.google.cz/books?id=TpMXAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Robert Carter & Brothers, New York, 1874, 422, ix., angličtina]

Étienne Bonnot De Condillac foto
Jean-Louis Borloo foto

„Je nepochopitelné, že v 21. století není 75% Afriky elektrifikováno.“

—  Jean-Louis Borloo 1951

Originál: (fr) Il est inconcevable qu'au XXIe siècle, 75% de l'Afrique ne soit pas électrifiée.
Zdroj: [Labarre, François de, Jean-Louis Borloo: "Il est inconcevable qu'au XXIe siècle, 75% de l'Afrique ne soit pas électrifiée", parismatch.com, 2017-12-15, 2018-04-17, http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Jean-Louis-Borloo-Il-est-inconcevable-qu-au-XXIe-siecle-75-de-l-Afrique-ne-soit-pas-electrifiee-1419062]

Evelyn Underhillová foto

„Domnívat se, že extáze je nutně patologický symptom je právě tak nekritické jako domnívat se, že je to nutně mystický stav.“

—  Evelyn Underhillová britská světice, básnířka, prozaik 1875 - 1941

Zdroj: [Lukavec, Jan, Underhill, Evelyn: Podstata mystiky a jiné eseje, iliteratura.cz, 2011-07-25, 2011-07-15, http://iliteratura.cz/Clanek/24723/underhill-evelyn-podstata-mystiky-a-jine-eseje]

Související témata