„Nechci soudit druhé, ale nemám rád, když řeholníci, jezuité i nejezuité, mluví o řeholním životě jako o kříži, jako o těžkém břemeni, které musí nést. Myslím, že to je většinou nesmysl, protože i ženatí mají mnoho problémů a potíží. Lidé, kteří se musí namáhat, aby se uživili, mají někdy opravdové kříže. Znám lidi, co se lopotí celý život, třeba přistěhovalci. A tak dramatizovat potíže řeholního života není moc na místě.“

Zdroj: [Gábor, Pavel, Svobodný jen skrze obtíže, jesuit.cz, 2007, 2012-05-02, http://www.jesuit.cz/bulletin/?rok=2008&cislo=2&clanek=rozhovor]

Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie

Podobné citáty

Peter Hans Kolvenbach foto

„Jsem přesvědčen, že řeholní život musí být vždy v krizi, že nikdy nemůže být klidný, pokud má být skutečně zaposlouchaný do hlasu Ducha.“

—  Peter Hans Kolvenbach generální představený Tovaryšstva Ježíšova 1928 - 2016

Zdroj: [Regner, Jan, Ohlédnutí před odchodem, jesuit.cz, 2007, 2012-05-02, http://www.jesuit.cz/bulletin/?rok=2007&cislo=4&clanek=rozhovor]

„Řeholní život nesmí vymřít a nevymře, jen je třeba jej neúnavně předávat.“

—  Jan Baptista Bárta český františkánský teolog 1921 - 1982

Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=42

George Moore foto

„Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi.“

—  George Moore irský romanopisec, krátký-příběh, spisovatel, básník, výtvarný kritik a dramatik 1852 - 1933

Jan Sobotka foto
Jack White foto

„Je důležité si uvědomit, že když máte inspiraci a k tomu i schopnost něco předvést, tak byste měli. Znám lidi, kteří mají inspiraci, ale nic s tím nenadělají. To musí být strašně frustrující. Já mám štěstí, že jsem pořád v situacích a místech, která mi dávají kreativní pulz.“

—  Jack White americký hudebník 1975

Zdroj: [Vedral, Honza, Nejsem jen hyperaktivní, bránil se před pražským koncertem Jack White, http://kultura.idnes.cz/jack-white-rozhovor-0q3-/hudba.aspx?c=A141116_160258_hudba_vdr, 2014-11-16, 2014-11-16, iDNES.cz]

Dan Přibáň foto
Alfred Adler foto
Jean Maria Vianney foto
Iva Pazderková foto
René Clair foto
Zbigniew Czendlik foto
Charles Bukowski foto
George Bernard Shaw foto
Zdeněk Troška foto
Antoine de Saint-Exupéry foto

„Lidé musí spolu mluvit, mají-li se domluvit.“

—  Antoine de Saint-Exupéry francouzský letec a spisovatel 1900 - 1944

Přisuzované

„Mám jistou pravidelnost a doporučuji ji všem, kteří nemají ve svém životě řád.“

—  Radkin Honzák český psychiatr, publicista, pedagog 1939

https://program.rozhlas.cz/spolecnost-je-presycena-potrebujeme-se-usebrat-soudi-znamy-psychiatr-radkin-8159227

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“