„Ozvěna jest do jisté míry původní zvuk a v tom jest její kouzlo a půvab. Je to nejen opakování toho, co je ve zvuku znovu opakování hodno, nýbrž částečně i hlas lesa; táž obyčejná slova a zvuky, ale zpívané lesní nymfou.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau117
americký autor a přírodovědec 1817 - 1862

Podobné citáty

Benjamin Franklin foto

„Tvůj argument je zvuk, nic než zvuk.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
George Berkeley foto
George Patton foto
Eyvind Olof Johnson foto
Georges Clemenceau foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Franklin Delano Roosevelt foto
Marcus Tullius Cicero foto
Citát „Ticho je nejkrásnější zvuk.“
Henry Miller foto

„Ticho je nejkrásnější zvuk.“

—  Henry Miller americký romanopisec 1891 - 1980

George Santayana foto

„Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.“

—  George Santayana 20. století španělsko-americký filozof zabývající se pragmatismem 1863 - 1952

E.M.S foto
George Santayana foto

„Opakování je jediná forma stálosti, jaké může příroda dosáhnout.“

—  George Santayana 20. století španělsko-americký filozof zabývající se pragmatismem 1863 - 1952

Originál: (en) Repetition is the only form of permanence that Nature can achieve.
Zdroj: [Barrow, John D., Jan Novotný, Teorie všeho, Mladá fronta, Praha, 1999, 96, 82-204-0602-6]
Zdroj: [Barrow, John D., New Theories of Everything, https://books.google.cz/books?hl=cs&id=JJ1aDC_wYM0C&q=Santayana#v=snippet&q=Santayana&f=false, Oxford University Press, Oxford, 2007, The copy-cat principle, 0191579378]

Gilbert Keith Chesterton foto
Ambrose Bierce foto

„Gramofon je rozčilující hračka, která oživuje mrtvé zvuky.“

—  Ambrose Bierce americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 - 1914

„Sopky k nám stále promlouvají, vydávají nádherné zvuky.“

—  Bernard Chouet geofyzik 1945

Zdroj: [Patková, Jana, V jícnu sopky, 21. století, 2003, červen, 6]

Friedrich Nietzsche foto
Vojtěch Dyk foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x