„Byl to jistě jeden z nejvzdělanějších panovníků své doby: našel Polsko kulturně zanedbané, a opustil osvícené.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Jerzy Robert Nowak foto
Jerzy Robert Nowak1
polský historik a publicista 1940

Podobné citáty

Epikúros ze Samu foto
Jiří Wolker foto
Leo Pavlát foto

„Židovská náboženská identita je původní, nejtrvalejší a nebýt jí, tak židovské společenství zcela jistě již dávno zaniklo. Ta identita ale souvisí i s tragédií šoa, je to identita rodinné tradice a promítá se do ní i sounáležitost se státem Izrael. Jde i o identitu kulturní.“

—  Leo Pavlát ředitel muzea 1950

Zdroj: [Pavlát: Židé roku 2011 poslouchají Tóru on-line, ceskatelevize.cz, 2011-12-29, 2010-10-12, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/158508-pavlat-zide-roku-2011-poslouchaji-toru-on-line/]

Roger Waters foto
Michail Jurjevič Lermontov foto
Denis Diderot foto
Pavel Vilikovský foto
Carl Schmitt foto

„Panovník je ten, kdo rozhoduje o výjimečném stavu.“

—  Carl Schmitt německý právník, politický teoretik a profesor práva 1888 - 1985

[(de) Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.]
Zdroj: [Demokratie, Recht und Legitimität im 21. Jahrhundert, Springer DE, 2008, 95, německy]

Otakar Hostinský foto

„Vývoj dítěte až k jeho plné dospělosti je (tedy) jakýmsi zmenšeným obrazem kulturního vývoje člověčenstva od prvních zárodků vzdělanosti až na naše doby.“

—  Otakar Hostinský český estetik, teoretik hudby a divadla 1847 - 1910

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 40, česky]

Oscar Wilde foto
Richard Alpert foto
Charles Louis Montesquieu foto

„Ctižádost panovníka není nikdy tak nebezpečná jako duševní nízkost jeho rádců.“

—  Charles Louis Montesquieu francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 - 1755

Charles Louis Montesquieu foto

„Duše panovníka je kadlubem, který dává tvar všem ostatním.“

—  Charles Louis Montesquieu francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 - 1755

Pavel Kosorin foto
Reginald Blomfield foto

„William Kent byl jeden z těch obecně uznávaných lidí, kteří do jisté míry umí dělat všechno, ale nic dobře.“

—  Reginald Blomfield anglický architekt 1856 - 1942

Originál: (en) William Kent was one of those generally accomplished persons who can do everything up to a certain point, and nothing well.
Zdroj: [Blomfield, Reginald, A history of renaissance architecture in England, 1500-1800, Svazek 2, Bell, 1897, 236, anglicky]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“