„V křesťanství se ani morálka, ani náboženství samotné žádným způsobem nedotýká reality.“

—  Friedrich Nietzsche, O křesťanství
Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche194
německý filozof, spisovatel 1844 - 1900
Reklama

Podobné citáty

Friedrich Nietzsche foto
Gilbert Keith Chesterton foto

„Jedna z několika z málo vzdorných základních pravd dobré náboženské morálky a skutečného křesťanství je například právě tohle: že bílá je barva.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936
Source: Kus křídy http://www.konzervativniklub.cz/vypisclanku.php?id=307 And one of the two or three defiant verities of the best religious morality, of real Christianity, for example, is exactly this same thing; the chief assertion of religious morality is that white is a colour. Source: Tremendous Trifles, Chapter II – A Piece of Chalk http://chesterton.org/gkc/essayist/chalk.htm

Reklama
Petr Piťha foto

„Křesťanství hlásající pokoj, je zjevně náboženstvím života, Islám vyhlašující džihád je naopak náboženstvím smrti.“

—  Petr Piťha český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lingvista a římskokatolický duchovní 1938
Petr Piťha v promluvě k výročí svatořečení Anežky České 13.11.2015 v katedrále sv. Víta Source: http://www.apha.cz/file/49624/anezka-katedrala-13-11-2015-homilie-mons-pp.pdf

Jan Sokol foto

„…jsem přesvědčen, že nejhlubším a nejpevnějším základem morálky – stejně jako všech náboženství – je vděčnost.“

—  Jan Sokol český politik, filozof, novinář a pedagog 1936
Source: [Sokol, Jan, K čemu je církev?, Teologické texty, 1993, 2012-09-17, http://www.teologicketexty.cz/casopis/1993-4/K-cemu-je-cirkev/115]

Julianus foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton foto

„Kdyby si ateisté měli zvolit své náboženství, měli by si vybrat křesťanství, neboť v něm se na okamžik Bůh zdál být ateistou.“

—  Gilbert Keith Chesterton, kniha Ortodoxie
Source: Chesterton, G. K., Ortodoxie, Praha 2000, s. 121; interpretace Ježíšova výkřiku opuštěnosti na kříži, in: Halík, T. : Divadlo pro anděly, Praha 2010, pozn. 18

Voltaire foto
Johann Georg Schlosser foto

„Nižádná filosofie a nižádná morálka nemůže veliké většině lidí nikdy nahraditi náboženství.“

—  Johann Georg Schlosser německý soudce, právník a právník 1739 - 1799
Source: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 25, česky]

Vladimír Iljič Lenin foto
Petr Piťha foto
Theodor Mommsen foto

„Křesťanství není ani tak jméno pro náboženství, jako spíš jediné slovo, které dokáže vyjádřit charakter dnešní mezinárodní civilizace a spojit nesčetné miliony lidí po celé mnohonárodnostní zeměkouli.“

—  Theodor Mommsen německý klasický učenec, historik, právník, novinář, politik, archeolog a spisovatel 1817 - 1903
Source: [Johnson, Paul, 1996, Dějiny židovského národa, Rozmluvy, 1., 304, 80-85336-31-6]

Karl Werner Heisenberg foto
George Sand foto
George Santayana foto
Adolf Kajpr foto

„Křesťanství si příliš často měnilo učení života, chartu synů Božích, jíž je Kázání na hoře, v morálku složenou ze samých předpisů a zákazů, která se velmi podobá onomu farizejství, kterému metal Ježíš do tváře své ‚Běda vám!.“

—  Adolf Kajpr český novinář a římskokatolický duchovní 1902 - 1959
Source: [Šebek, Jaroslav, Adolf Kajpr a časopis Katolík, jesuit.cz, 2009, 2012-05-03, http://www.jesuit.cz/bulletin/?rok=2009&cislo=4&clanek=historie]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“