„Nutné je především probudit novou sílu citu, která novou hudbu může přivést k životu.“

—  Luigi Nono, Source: Smolka, Jaroslav & kol.: Dějiny hudby, s. 569
Luigi Nono foto
Luigi Nono1
italský skladatel 1924 - 1990

Podobné citáty

Voltaire foto
Josef Čapek foto
Paulo Coelho foto
Miloš Forman foto
Dietrich Bonhoeffer foto

„Ježíš nevolá k novému náboženství, ale k životu.“

—  Dietrich Bonhoeffer německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista 1906 - 1945
(de) Jesus ruft nicht zu einer neuen Religion auf, sondern zum Leben. Source: [Feil, Ernst, 2005, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers: Hermeneutik, Christologie, Weltverständnis, LIT Verlag Münster, 160, němčina, 9783825888770]

David Prachař foto
René Bosc foto

„Soudobá hudba dává při poslechu přesně ten pocit, který máte, když se procházíte čerstvě zasněženou krajinou a jste první, kdo tudy kráčí. V místech, kudy nikdo před vámi nechodil. To je přesně to, co vnímám, pokud poprvé slyším novou hudbu.“

—  René Bosc francouzský dirigent a skladatel
Source: [Zasněžená krajina René Bosca, casopisharmonie.cz, 2009-02-18, 2016-06-06, http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/zasnezena-krajina-rene-bosca.html]

Erasmus Rotterdamský foto

„Obrácení není opravení starého stavení, ale vše strhává a staví novou budovu. Není to pouhé našití záplaty svatosti; u pravého obráceného je svatost vetkána do vší jeho síly, základu a praxe.“

—  Joseph Alleine pastor, autor 1634 - 1668
(en) Conversion is not a repairing of the old building, but it takes all down and erects a new structure. It is not the sewing on a patch of holiness; but, with the true convert, holiness is woven into all his powers, principles and practice. JOSEPH ALLEINE. A sure guide to heaven. ISBN 9780851510811. S. 89-90 (anglicky).

Antoine de Saint-Exupéry foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Winston Churchill foto
Kurt Koch foto

„Martin Luther nechtěl novou, ale obnovenou církev.“

—  Kurt Koch kardinál 1950
(de) Martin Luther wollte keine neue, sondern eine erneuerte Kirche. Source: [Mayer, Norbert, "Martin Luther wollte eine erneuerte Kirche", diepresse.com, 2012-04-22, 2012-04-23, http://diepresse.com/home/panorama/religion/751557/Martin-Luther-wollte-eine-erneuerte-Kirche?from=suche.intern.portal]

Heinrich Bedford-Strohm foto

„Nově objevovat Krista – to dnes můžeme jenom společně.“

—  Heinrich Bedford-Strohm bavorský zemský evangelický biskup a systematický teolog 1960
ke katolické církvi Source: [Výročí reformace je šancí pro ekumenu, getsemany, 2016-11, 2016-11-22, http://www.getsemany.cz/node/3368]

Konfucius foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x