„Nutné je především probudit novou sílu citu, která novou hudbu může přivést k životu.“

—  Luigi Nono

Zdroj: Smolka, Jaroslav & kol.: Dějiny hudby, s. 569

Poslední aktualizace 17. června 2020. Historie
Luigi Nono foto
Luigi Nono1
italský skladatel 1924 - 1990

Podobné citáty

Voltaire foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Franklin Delano Roosevelt foto
Josef Čapek foto
Paulo Coelho foto
Miloš Forman foto

„…čekají od každého, že nová práce bude k nepoznání nová. To nejde. Člověk celý život vypráví v různých obměnách jedno a totéž.“

—  Miloš Forman český herec, režisér a scenárista 1932 - 2018

Varianta: Čekají od každého, že nová práce bude k nepoznání nová. To nejde. Člověk celý život vypráví v různých obměnách jedno a totéž.

Dietrich Bonhoeffer foto

„Ježíš nevolá k novému náboženství, ale k životu.“

—  Dietrich Bonhoeffer německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista 1906 - 1945

Originál: (de) Jesus ruft nicht zu einer neuen Religion auf, sondern zum Leben.
Zdroj: [Feil, Ernst, 2005, Die Theologie Dietrich Bonhoeffers: Hermeneutik, Christologie, Weltverständnis, LIT Verlag Münster, 160, němčina, 9783825888770]

David Prachař foto
René Bosc foto

„Soudobá hudba dává při poslechu přesně ten pocit, který máte, když se procházíte čerstvě zasněženou krajinou a jste první, kdo tudy kráčí. V místech, kudy nikdo před vámi nechodil. To je přesně to, co vnímám, pokud poprvé slyším novou hudbu.“

—  René Bosc francouzský dirigent a skladatel

Zdroj: [Zasněžená krajina René Bosca, casopisharmonie.cz, 2009-02-18, 2016-06-06, http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/zasnezena-krajina-rene-bosca.html]

Erasmus Rotterdamský foto

„Obrácení není opravení starého stavení, ale vše strhává a staví novou budovu. Není to pouhé našití záplaty svatosti; u pravého obráceného je svatost vetkána do vší jeho síly, základu a praxe.“

—  Joseph Alleine pastor, autor 1634 - 1668

Originál: (en) Conversion is not a repairing of the old building, but it takes all down and erects a new structure. It is not the sewing on a patch of holiness; but, with the true convert, holiness is woven into all his powers, principles and practice.

JOSEPH ALLEINE. A sure guide to heaven. ISBN 9780851510811. S. 89-90 (anglicky).

Antoine de Saint-Exupéry foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Winston Churchill foto
Kurt Koch foto

„Martin Luther nechtěl novou, ale obnovenou církev.“

—  Kurt Koch kardinál 1950

Originál: (de) Martin Luther wollte keine neue, sondern eine erneuerte Kirche.
Zdroj: [Mayer, Norbert, "Martin Luther wollte eine erneuerte Kirche", diepresse.com, 2012-04-22, 2012-04-23, http://diepresse.com/home/panorama/religion/751557/Martin-Luther-wollte-eine-erneuerte-Kirche?from=suche.intern.portal]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“