„Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.“

—  Henry Ford
Henry Ford foto
Henry Ford34
americký průmyslník 1863 - 1947
Reklama

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld foto
Jean Rostand foto
Reklama
Victor De Kowa foto
Charlie Chaplin foto
George Orwell foto
Patricie Holečková foto
Franz Kafka foto
Lewis Carroll foto

„Jedním z tajemství života je, že vše, co má v životě nějakou cenu, děláme pro druhé.“

—  Lewis Carroll anglický spisovatel, matematik, logik, anglikánský jáhen a fotograf 1832 - 1898

Chuck Palahniuk foto
Immanuel Kant foto
Jan Viklef foto

„Všechno záleží na tom, klademe-li pravdu na první místo nebo na druhé.“

—  Jan Viklef anglický teolog a disident v římsko-katolické církvi 1320 - 1384

Francesco Guicciardini foto
Maurice Couve de Murville foto
Camille Pissarro foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“