„Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.“

—  Henry Ford

Chybí zdroj

Poslední aktualizace 15. června 2020. Historie
Henry Ford foto
Henry Ford38
americký průmyslník 1863 - 1947

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld foto
Jean Rostand foto
Victor De Kowa foto
Charlie Chaplin foto
Patricie Holečková foto
George Orwell foto
Franz Kafka foto
Lewis Carroll foto

„Jedním z tajemství života je, že vše, co má v životě nějakou cenu, děláme pro druhé.“

—  Lewis Carroll anglický spisovatel, matematik, logik, anglikánský jáhen a fotograf 1832 - 1898

Zdroj: [Neděle 15. května 2016, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/216562235300016/, 2016, 2018-03-06, Česká televize]

Chuck Palahniuk foto
Immanuel Kant foto
Jan Viklef foto
Francesco Guicciardini foto
Svatý Ambrož foto
Camille Pissarro foto
Maurice Couve de Murville foto
Nikola Tesla foto
František Xaver Šalda foto
William Somerset Maugham foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“