„Ve skutečnosti chci psát tak, aby se některé věci, co se zdají být fantastické, magické, prostě neskutečné, nacházely vedle toho, co je všední, a aby to čtenáře příliš neudivovalo. Je to takové místo pro malý zázrak.“

Zdroj: [Charčenko, Kseňa, iliteratura.cz, 2008-11-10, 2014-04-09, http://www.iliteratura.cz/Clanek/23313/charcenko-ksena]

Podobné citáty

Karl Marx foto
Vladimír Holan foto
Gilles Legardinier foto
Hans Christian Andersen foto
Richelle Mead foto
Vítězslav Nezval foto
Josef Čapek foto
Oscar Wilde foto
Simone de Beauvoir foto

„Žena ve skutečnosti představuje všednost života, je v ní pošetilost, opatrnictví, přízemnost, nuda.“

—  Simone de Beauvoir francouzská spisovatelka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka 1908 - 1986

Nicholas Winton foto

„Smích je nejdůležitější věcí v životě. Myslím, že většina lidí se bere příliš vážně, což jim brání, aby se chovali skutečně přirozeně.“

—  Nicholas Winton britský makléř, který zachránil 669 židovských dětí během let 1938-39 1909 - 2015

Zdroj: http://www.wintonfilm.com/cs/pribeh.html

Margaret Mead foto
George Dennis Carlin foto
Jan Švankmajer foto
Hans Selye foto
Georgios Pachymeres foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“