Vítězslav Nezval citáty

Vítězslav Nezval foto

17   155

Vítězslav Nezval

Datum narození: 26. květen 1900
Datum úmrtí: 6. duben 1958

Vítězslav Nezval byl český básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu, národní umělec, vyznamenaný zlatou medailí Světové rady míru.


„Je to dobrodružství jako na moři, uzamykati se v laboratoři.“

„Povaha ženy je jako moře. Poddá se nejlehčímu vánku a odolá nejtěžší bouři.“


„Láska je jako němohra. Nikdy nevíme dost jistě, které gesto co znamená.“

„Člověk nakonec vždycky vše ztrácí svou vinou.“

„Těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.“

„Bylo mi patnáct let, byl jsem tehdy ve věku, kdy vidíme na ženách hlavně obličej.“

„Tisíce jablek spadlo na nos zeměkoule. Jenom Newton uměl z toho vytěžit.“

„Když se dva lidé zpronevěří, neuzdraví je ani lék a víckrát si už neuvěří. Tak milujte se vespolek.“


„Láska je magická moc, jež křísí věci mrtvé, věci, jež se zdály býti mrtvými, věci, jichž jako by už ani nebylo.“

„Pravým básníkem je ten, kdo mění zlo lidství v dobrodiní krásy; kdo mění meč zla lidství v dobrodiní poezie.“

„Lhář se nejvíc obelhává sám.“

„Chůva jest větším učitelem umělce nežli dějiny umění.“


„Lhář se nejvíce obelhává sám.“

„Chodil jsem jako chodí venkovan obhlížeti svá pole, od místa k místu, z ulice do ulice zkoumat, do jaké výšky může až vyhnati ta rumělková plevel, jíž je sen. Vidělo jsi, jakých metamorfos je schopna tato divoká květena, oko. A nikomu, nikomu se nepodaří vytrhati tuto zázračnou plevel, ani úskokům života, ani bídě povinností, ani těžkým botám krutých rozmarů, nikomu a ničemu.“

„Vzdal jsem se takřka zcela touhy rozhodovati o tom, kam zanese vítr mé kroky. Za odměnu smím býti svědkem nečekaných vstupů na místa, která, právě proto, že jsou po dlouhý čas tak velmi vzdálená terénu, na němž se pohybují mé vědomé možnosti, obdarovávají mne snem, pohledem na film, jenž nebyl předem inscenován na žádné stránce, již beru do ruky.“

„Jsi alabastrové podání ruky v morovém domě plném much.“ Valérie a týden divů

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .