„Když pečlivě zvažuji, nenajdu jediný společný rys, který jednoznačně odděluje život od snu. Jak si člověk může být jist, že celý jeho život není jen sen?“

— René Descartes

René Descartes foto
René Descartes32
francouzský filozof 1596 - 1650
Reklama

Podobné citáty

Tennessee Williams foto
Sri Chinmoy foto
Reklama
Antoine de Saint-Exupéry foto
James Matthew Barrie foto
Viktor Fischl foto

„Cožpak není v životě nejkrásnější právě to, že můžeme snít?“

— Viktor Fischl český básník, novinář, překladatel a romanopisec 1912 - 2006

Friedrich Schiller foto

„Život znamená snít.“

— Friedrich Schiller německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Liam Payne foto
Reklama
Gérard de Nerval foto

„Sen je druhým životem. “

— Gérard de Nerval francouzský básník a dramatik 1808 - 1855

Salvador Dalí foto

„Žiji sen.“

— Salvador Dalí španělský umělec 1904 - 1989

Romain Rolland foto
Paulo Coelho foto
Reklama
čingiz Ajtmatov foto
Ransom Riggs foto
Citát „Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost.“
Victor Hugo foto
Julius Zeyer foto
Další