René Descartes citáty

René Descartes foto

32   276

René Descartes

Datum narození: 31. březen 1596
Datum úmrtí: 11. únor 1650

René Descartes byl francouzský filosof, matematik a fyzik.

Citáty René Descartes


„Protože se rodíme jako děti a rozličně jsme soudili o smyslových věcech, dříve než jsme dosáhli plného užívání rozumu, jsme odváděni od poznání pravdy mnoha předsudky. Těchto předsudků se můžeme zbavit, jak se zdá, jen tak, že budeme jednou v životě pochybovat o všem, v čem nalezneme sebemenší podezření nejistoty.“

„Když pečlivě zvažuji, nenajdu jediný společný rys, který jednoznačně odděluje život od snu. Jak si člověk může být jist, že celý jeho život není jen sen?“


„Žena netouží ani tak po kráse, ale potom, aby se líbila.“

„Dokonalost ženy je na hony vzdálena její kráse.“

„Volá-li kdo kdo smrt na pomoc, když cítí velké bolesti, svědčí to spíše o selhání jeho rozumu než o dobře uváženém rozhodnutí.“

„Velké duše mají tak silné a mocné uvažování, že i když mají velké vášně, a dokonce často prudší, než u běžných lidí, jejich rozum zůstává stále pánem a působí, že jim i zármutky slouží a přispívají k dokonalé blaženosti jejich života.“

„Šťastné manželství je přátelství mezi mužem a ženou, udržované smyslností a nenarušované žárlivostí.“

„Když někdo stráví přespříliš času cestováním, nakonec se stane cizincem ve vlastní zemi.“


„Jedině příroda dělá velké věci zadarmo.“

„Archimédes hledal jen bod, který byl pevný a nehybný, aby celou zem posunul z jejího místa. I já mohu očekávat veliké věci, najdu-li něco zcela nepatrného, co je jisté a neotřesitelné.“

„Myslím, tedy jsem.“

„Žít a nefilosofovat je jako mít zavřené oči a nikdy se ani nepokusit je otevřít.“


„Pochybování je počátkem moudrosti.“

„Mít dobrou mysl nestačí. Hlavní je používat ji.“

„Krása žen se nám líbí právě jen proto, že má své kazy.“

„Dal bych všechno, co vím, za polovinu toho, co neznám.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .