„Přílišným čtením jsme si přivodili učené barbarství.“

Str. 122

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg166
německý vědec, satirik 1742 - 1799

Podobné citáty

Citát „Čtení - nejlepší učení.“
Alexander Sergejevič Puškin foto
Citát „Čtení je nejlepší učení. Sledovat myšlenky velkého člověka - to je ta nejzajímavější věda.“
Alexander Sergejevič Puškin foto
William Wilberforce foto

„A jistě, člověk by řekl, že není zapotřebí přílišné neodbytnosti, abychom lidi pohnuli ke čtení té svaté knihy. Rozum tomu velí, zjevení tomu nařizuje: “Víra pochází z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží.”— „Ptejte se na Písma.”“

—  William Wilberforce anglický politik 1759 - 1833

„Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás.“ Taková jsou prohlášení a příkazy inspirovaných autorů; příkazy potvrzené doporučením všech, kdo poslouchají to napomenutí. Leč, lze však popřít, že co se týče Biblí v našich domácnostech, jsme nevědomí jejího obsahu; a že z toho ve velké míře vyplývá, že větší část křesťanského světa ví tak málo a mýlí se tak moc v tom, co se dotýká náboženství, které vyznávají?
[(en) And, surely, one would think that much importunity would not be requisite, to induce men to a perusal of the sacred volume. Reason dictates, Revelation commands; “Faith comes by hearing, and hearing by the word of God.”—“Search the Scriptures,”—“Be ready to give to every one a reason of the hope that is in you.” Such are the declarations and injunctions of the inspired writers; injunctions confirmed by commendations of those who obey the admonition. Yet, is it not undeniable that with the Bible in our houses, we are ignorant of its contents; and that hence, in a great measure, it arises, that the bulk of the Christian world know so little, and mistake so greatly, in what regards the religion which they profess?]
Zdroj: Ibid., s. 19

Rosa Luxemburgová foto

„Lidstvo má jen dvě alternativy: Socialismus nebo barbarství!“

—  Rosa Luxemburgová polská marxistická teoretička, socialistická filozofka 1871 - 1919

Claude Lévi-Strauss foto

„Jako barbar se projevuje ten, kdo ví, co to barbarství je.“

—  Claude Lévi-Strauss francouzský antropolog a filosof 1908 - 2009

Zdroj: Motto dokumentu Norró – historie ženské obřízky, vysíláno 4. 12. 2007 na ČT2

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Johann Wolfgang von Goethe foto

„Barbarství je nerozpoznání toho, co vyniká.“

—  Johann Wolfgang von Goethe německý spisovatel 1749 - 1832

Zdroj: Eckermannovi 22. 3. 1831

Antoine de Rivarol foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Vladimír Iljič Lenin foto
Albert Einstein foto
Carl Gustav Jung foto
Stefan Napierski foto
Citát „Čtení je obecně generační věc.“

„Čtení je obecně generační věc.“

—  Mirko Kraetsch 1971

Zdroj: Časopis Reflex č. 4, 2021, str. 48-52

Dave Barry foto

„Čtení… dovolená pro mysl….“

—  Dave Barry Americký satirik, humorista a beletrista 1947

Gertrude Stein foto

„Psaní a čtení jsou pro mě synonymem k existenci.“

—  Gertrude Stein americká sběratelka umění a experimentální spisovatelka románů, poezie a divadelních her 1874 - 1946

Související témata