Citáty o učení


Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazit dobrou náladu.“

  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné.“


 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Ty chceš vědět, proč jsem přerušil učený rozhovor, abych se ohlédl za krásnou ženou? Lituji tě, můj příteli, protože tohle byla otázka slepce.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.“

Alexander Sergejevič Puškin foto
Alexander Sergejevič Puškin 28
ruský básník 1799 – 1837
„Čtení - nejlepší učení.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Dogmatické učení je smrt vědění.“

Vlasta Burian foto
Vlasta Burian 34
český cyklista, divadelní ředitel, dramatik, filmový reži... 1891 – 1962
„Učenci a vědci! Nebojte se létat! Žádný učený z nebe nespadl!“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.“


„Hlupáci opovrhují moudrostí i učením.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se učí formou hry, abys také lépe mohl pozorovat, k čemu se kdo svou přirozeností hodí.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Největší ze všech bláznovství je obětovat své zdraví, ať je to pro cokoli, pro výdělek, postup, učenost, slávu, nemluvě o rozkoši a prchavých požitcích: spíš by člověk měl dávat zdraví přednost přede vším ostatním.“

Julian Tuwim foto
Julian Tuwim 85
polský básník 1894 – 1953
„Žádný učený z nebe nespadl, ale blbce jako by shazovali.“


  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Vážiti si jiných jako samých sebe a jednati s nimi tak, jak chceme, aby jednali oni s námi - toť možno nazvati učením o lidumilnosti. Nad to není nic vyššího.“

„Žádný věk není příliš pozdní k učení.“

 Dalajláma foto
Dalajláma 65
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .