„Myslím si, že moudrost je poučená zkušenost. Když se spálíte o rozpálená kamna, je to zkušenost. Ale když tuto zkušenost sdělíte svým dětem, už je to moudrost.“

Alena Vránová foto
Alena Vránová1
česká dabérka a herečka 1932
Reklama

Podobné citáty

George Bernard Shaw foto
 Voltaire foto
Reklama
 Cato starší foto
Johann Friedrich Herbart foto

„Vychovateli jest velmi důležito studovati zkušenosti a rozumy moudrých mužů. “

—  Johann Friedrich Herbart německý filozof, psycholog a zakladatel pedagogiky jako akademické disciplíny 1776 - 1841

Ambrose Bierce foto
Thomas Hobbes foto
Marcus Tullius Cicero foto
Ivan Fontana foto
Reklama
Georg Wilhelm Friedrich Hegel foto
Viliam Judák foto

„Jsme povinni sděliti budoucí generaci své vědomosti nabyté dlouhou zkušeností, aby se vyvarovala chyb, které byly našimi učiteli.“

—  Karel Engliš český československý politik, ekonom, profesor, vysokoškolský pedagog a vědecký spisovatel 1880 - 1961
1930

Reklama
  Konfucius foto
Emil Krotkij foto
George Bernard Shaw foto
Jiří Meitner foto