Cato starší citáty

 Cato starší foto

46   164

Cato starší

Datum narození: 234 př. n. l.
Datum úmrtí: 149 př. n. l.
Další jména: Marcus Porcius Cato, Marcus Porcius St. Cato, Марк Порций Катон Старший

Cato starší, plným jménem Marcus Porcius Cato Censor, byl římský spisovatel, politik, voják a řečník.


„Když žiješ poctivě, nedej na slova zlých lidí.“

„Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam. - Ostatně se domívám, že je potřeba zničit Kartágo.“ pronášel po každé své veřejné řeči


„Nekupuj to, co potřebuješ, ale jen to, co potřebuješ nutně. Co nepotřebuješ je drahé, i když je to laciné.“

„Rozzlobený člověk otevírá ústa a zavírá oči.“

„Vidíme často, že vítěz je přemožen tím, koho přemohl.“

„Dobu neobviňuj, když jsi příčinou žalu.“

„Státu nemůže být prospěšné tělo, v němž prostor mezi hrdlem a slabinami vyplňuje břicho.“

„Naše činy nebudou zapomenuty, osvěžíme-li je občas jinými činy.“


„Snadno zabrání hněv, aby mysl poznala pravdu.“

„Na Sokratovi nejvíce obdivují, že nepřestal žít vlídně a laskavě s manželkou tak hádavou.“

„Raději chci, aby se lidé tázali, proč mi pomník nebyl postaven, než proč mi byl postaven.“

„Válka se živí sama.“


„Vědět něco je chvályhodné, hříchem je nechtít se nic učit.“

„Rozzlobený člověk otvírá ústa a zavírá oči.“

„Lidský život je jako železo, které se opotřebovává, jestliže je užíváš, a které stráví rez, jestliže je neužíváš.“

„S cizími ženami se muž miluje z potřeby, s vlastní ze soucitu.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .