„Vědec věří v důkaz bez jistoty, náboženský fanatik v jistotu bez důkazu.“

—  Ashley Montagu, Source: [Scott, Eugenie Carol, 2005, Evolution vs. creationism: an introduction, 5, en, 0-520-24650-0]
Ashley Montagu foto
Ashley Montagu2
britsko-americký antropolog 1905 - 1999
Reklama

Podobné citáty

Pavel Kosorin foto
Matthew Henry foto

„Je jednoduché být náboženský, když je náboženství v módě; ale je důkazem silné víry a přesvědčení plout do nebe proti proudu, a vystoupit pro Boha, když pro Něj nevystupuje nikdo jiný.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714
O různých aspektech křesťanského života, (en) It is easy to be religious when religion is in fashion; but it is an evidence of strong faith and resolution to swim against a stream to heaven, and to appear for God when no one else appears for Him.

Reklama
Carl Sagan foto

„Nepřítomnost důkazu není důkazem neexistence.“

—  Carl Sagan americký astrofyzik, kosmolog a pedagog 1934 - 1996

Carl Sagan foto
Jean Dutourd foto
Donald Rumsfeld foto

„Neexistence důkazů není důkazem neexistence jaderných zbraní.“

—  Donald Rumsfeld americký ministr obrany 1932
při obhajobě války proti Iráku Source: [Albrightová, Madeleine, 2006, Mocní a všemohoucí, Práh, 1, 176, 80-7252-151-9]

Pavel Kosorin foto
Charles Hodge foto

„Svatost je jediným důkazem předurčení.“

—  Charles Hodge americký presbyteriánský teolog 1797 - 1878
(en) Holiness is the only evidence of election. Source: [Hodge, Charles, 1866, A commentary on the Epistle to the Ephesians, R. Carter and brothers, 85, angličtina]

Jiří Grygar foto
Stephen Tong foto

„Důkaz není dostačující k prokázání všeho. Důkaz je jen malá část pravdy. Věda znamená mít pouze jakési povrchní znalosti.“

—  Stephen Tong čínsko-indonéský reformovaný pastor, evangelista, učitel a hudebník 1940
Source: [Stephen Tong: Víra a rozum jsou slučitelné, Křesťan dnes, 2010-10-13, 2010-11-27, http://cs.christiantoday.com/article/stephen-tong-vira-a-rozum-jsou-slucitelne/17373.htm]

Mark Twain foto
Christopher Hitchens foto
Gaius Titus Petronius foto

„Pověrčivost je jen důkazem vlastní nemohoucnosti!“

—  Gaius Titus Petronius římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu 27 - 66

Sigmund Freud foto

„Nesmíme se nechat zmást důkazy!“

—  Sigmund Freud rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939

Carl Sagan foto

„Mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy.“

—  Carl Sagan americký astrofyzik, kosmolog a pedagog 1934 - 1996

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“