„Pouze Bůh mě může soudit.“

Originál

Only God can judge me now

Varianta: Only God can judge me.
Zdroj: The Rose That Grew from Concrete

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 28. prosince 2021. Historie
Témata
bůh
Tupac Shakur foto
Tupac Shakur43
americký rapper 1971 - 1996

Podobné citáty

„Bůh soudí nás, ale kdo soudí jeho?“

—  Marllove

M

Samuel Johnson foto

„Sám bůh nemá v úmyslu soudit člověka, dokud nenastal jeho poslední den.“

—  Samuel Johnson anglický spisovatel 1709 - 1784

[(en) God Himself, sir, does not propose to judge a man until his life is over.]

Tupac Shakur foto
François Guizot foto

„Vyučování bez vychovávání není ničím, a vychovávání bez náboženství nestojí za nic. Duše nevzdělá se a nenaučí mravnímu pořádku, nemá-li na vědomí, že ji stále vidí a nad ní vládne Bůh, jenž ji stvořil, a jež ji bude jednou souditi.“

—  François Guizot francouzský historik, politik a spisovatel 1787 - 1874

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 27, česky]

Mick Mars foto
Charles Spurgeon foto

„Stav církve je velmi dobře měřitelný podle jejich modlitebních setkání. Modlitební setkání je milostimetr, a podle něj můžeme soudit na velikost Božího jednání mezi lidmi. Bude-li Bůh blízko, církev se bude muset modlit. A nebude-li, jedna z prvních známek Jeho nepřítomnosti bude lenost v modlitbě.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) The condition of the church may be very accurately gauged by its prayer meetings. So is the prayer meeting a grace-ometer, and from it we may judge of the amount of divine working among a people. If God be near a church, it must pray. And if He be not there, one of the first tokens of His absence will be slothfulness in prayer.
Zdroj: Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 155

Pinchas Lapide foto

„Neexistuje novozákonní Bůh lásky a starozákonní Bůh pomsty.“

—  Pinchas Lapide izraelský akademik a diplomat 1922 - 1997

Zdroj: [Pinchas Lapide, teologicketexty.cz, 2015-06-04, http://www.teologicketexty.cz/_scan/1998/02/068.jpg]

Citát „Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili!“
Friedrich Nietzsche foto
Aurelius Augustinus foto
Max Lucado foto
Friedrich Nietzsche foto

„Bůh je mrtev.“

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

Friedrich Nietzsche foto

„Bůh je domněnka.“

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

Kurt Cobain foto

„Bůh je gej.“

—  Kurt Cobain frontman skupiny Nirvana 1967 - 1994

Stay away

„Čas ani Bůh není.“

—  Jakub Vlček český rapper 1991

Píseň Spearow, Ze dna (2016)

William Turner foto

„Slunce je Bůh.“

—  William Turner britský romantický malíř a grafik 1775 - 1851

poslední slova
Zdroj: [Kalendárium, ceskatelevize.cz, 2011-03-21, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/3153-vyhledavani/?searchType=date&kMonth=12&kDay=19]

Ludwig Mies van der Rohe foto

„Bůh je v detailech.“

—  Ludwig Mies van der Rohe německý architekt 1886 - 1969

„Ne já, ale Bůh.“

—  Carlo Acutis katolický blahoslavený 1991 - 2006

Zdroj: Blahoslavený Carlo Acutis - Nicola Gori

George Orwell foto

„Bůh je moc.“

—  George Orwell anglický spisovatel a novinář 1903 - 1950

Antoine de Saint-Exupéry foto

„Bůh je mlčení.“

—  Antoine de Saint-Exupéry francouzský letec a spisovatel 1900 - 1944

Související témata