Samuel Johnson citáty

Samuel Johnson foto

47   231

Samuel Johnson

Datum narození: 18. září 1709
Datum úmrtí: 13. prosinec 1784

Samuel Johnson, LL.D., byl anglický básník, esejista, literární kritik a lexikograf, vůdčí duch pozdního anglického klasicismu.


„Vděčnost je ovoce, které se dlouho pěstuje. Mezi hrubými lidmi je nenajdete.“

„Na toho, jenž dobrovolně trpí nevědomosti, padá vina za všechny zločiny z nevědomosti, stejně jako na toho, kdo zhasl světla majáku, padá vina za všechna ztroskotání.“


„Sám bůh nemá v úmyslu soudit člověka, dokud nenastal jeho poslední den.“

„Všechno intelektuální zdokonalování vzniká ve chvílích volna.“

„Špatní lidé ospravedlňují svoje chyby, dobří se jim snaží vyhnout.“

„Nezahazujme ani jediný ze svých dnů pro zbytečný hněv nebo spor, kdo bude vytrvalejší v umíněné zlobě.“

„Nic nečiní člověka tak nemožným jako blahosklonnost, tj. když někdo dává najevo, že jeho rozum je zbytečně velký pro společnost, v níž se nachází.“

„Bohatství nevzbuzuje pravou úctu, vzbuzuje pouze vnější pozornost.“


„Muž bez jakéhokoli stupně zdrženlivosti je nesnesitelný.“

„Přijmout dobré rady vyžaduje víc moudrosti než je rozdávat.“

„Genius většinou zničí jenom sám sebe. Hloupý člověk svou hloupostí nakazí ostatní.“

„Druhé manželství je vítězstvím naděje nad zkušeností.“


„Je lepší bohatě žít, než bohatě zemřít.“

„Člověk by nikdy nepodnikal velké věci, kdyby se dovedl zabavit malými.“

„Smyslem cestování je regulovat představu realitou.“

„Umění paměti spočívá v umění pozornosti.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .