„Dali jsme jim časově neomezené ultimátum.“

Poslední aktualizace 12. února 2022. Historie
Douglas Adams foto
Douglas Adams40
anglický spisovatel, humorista a dramatik 1952 - 2001

Podobné citáty

Colette Avitalová foto

„Opustil nás velikán, poslední z velké generace. Byl mužem, který dal vše co měl, bez časových omezení, ohledů na okolnosti a dalších věcí, městu, které miloval nade vše na světě – Jeruzalému.“

—  Colette Avitalová izraelská diplomatka 1940

o Teddym Kollekovi
Zdroj: Eretz.cz - Zemřel Teddy Kollek, legendární starosta Jeruzaléma http://archiv.eretz.cz/?p=549

Tomáš Pfeiffer foto

„Vyhlásí-li se časově neomezená generální stávka, neznamená to v podstatě nic jiného než rozvinouti boj o moc a vyburcovati odpůrce k největším obavám a k největší aktivitě.“

—  Ferdinand Peroutka český československý politik, dramatik, historik, novinář, politický spisovatel, spisovatel a vědecký spisovatel 1895 - 1978

Budování státu (1936)

„Považuji za nesmyslné, když se hraje například Verdiho Aida stále v Egyptě a Pucciniho Madame Butterfly jen v Japonsku, protože v časové rovině budou opery na jevišti omezené. Samozřejmě že není nutné je přenášet do současnosti, ale dnes žijeme v globálním světě!“

—  Peter Konwitschny německý divadelní režisér 1945

Zdroj: [Jůzová, Markéta, Peter Konwitschny - Jevištní konfrontace mezi minulou a současnou epochou, muzikus.cz, 2013-01-09, 2013-03-19, http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Jevistni-konfrontace-mezi-minulou-asoucasnou-epochou~09~leden~2013/]

Ambrose Bierce foto

„Ultimátum v diplomacii je poslední výzvou, než se uchýlíme ke kompromisu.“

—  Ambrose Bierce americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 - 1914

Joachim von Ribbentrop foto

„Domnívám se, že nám Francouzi v nejbližší době předají stejné ultimátum.“

—  Joachim von Ribbentrop německý generál 1893 - 1946

Odpověď Adolfu Hitlerovi na otázku "Co teď?" po předložení britského ultimáta na stažení německých vojsk z Polska z 3. září 1939

Alexej Konstantinovič Puškov foto

„Česká republika nemůže diktovat podmínky Rusku a vydávat ultimáta. Narazí na snížení úrovně diplomatických vztahů, nebo na jejich přerušení. (duben 2021)“

—  Alexej Konstantinovič Puškov 1954

Originál: (ru) Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв.
Zdroj: [Cтрижова, Ксения, Пушков прокомментировал ультиматум Чехии в адрес России, iz, 2021-04-22, 2021-07-05, https://iz.ru/export/google/amp/1155123?utm_source=smi2]

Ole Nydahl foto
Jasmuheen foto
Valeriu Butulescu foto
Jiří Žáček foto
Charles Michael Schwab foto

„Když má člověk omezení, co bude dělat, má omezení na to, co může dělat.“

—  Charles Michael Schwab americký podnikatel a veřejný činitel 1862 - 1939

Originál: (en) When a man has put a limit on what he will do, he has put a limit on what he can do.

Abdulrazak Gurnah foto

„Bohužel, bída je všude. Na Zanzibaru jsme měli omezené chápání toho, co to znamená být Britem: znali jsme jen úředníky a četli jsme, co nám dali ke čtení. V kontextu kolonialismu vidíte jen to, co kolonizátoři chtějí, abyste viděli, iluzi, kterou chtějí projektovat. Ignorovali jsme třídní rozdíly, nerovnost a chudobu, které existují i ve Velké Británii.“

—  Abdulrazak Gurnah tanzanský spisovatel oceněný Nobelovou cenou 1948

Originál: (es) Por desgracia, la miseria está en todas partes. En Zanzíbar teníamos una comprensión limitada de lo que significaba ser británico: sólo conocíamos a los funcionarios y leíamos lo que nos daban de leer. En un contexto de colonialismo solo ves lo que los colonizadores quieren que veas, la ilusión que quieren proyectar. Ignorábamos las diferencias de clase, la desigualdad y la pobreza que también existen en el Reino Unido.
Zdroj: [RASTELLI, ALESSIA, Abdulrazak Gurnah, Nobel de Literatura 2021: "Es una tragedia que no lleguen las vacunas a África", elmundo, 2022-01-01, 2022-01-02, https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2022/01/01/61cc89f6e4d4d8cc598b45af.html]

Kurt Vonnegut foto
Tereza Boučková foto
Léon Blum foto

„Gamelin je inteligentní, ale omezený.“

—  Léon Blum francouzský politik 1872 - 1950

Originál: (en) Gamelin is intelligent but limited.
Zdroj: [Aexander, Martin S., 2003, The Republic in Danger: General Maurice Gamelin and the Politics of French Defence, 1933-1940, Cambridge University Press, 85, angličtiny, 978-1-850652-892]

Otto František Babler foto
Valeriu Butulescu foto

Související témata